örnek etiketli yazılar.
OpenDialog bileşeni Dialogs paletinde bulunan bileşenlerden birisidir. Tipi TOpenDialog’tur. Amacı kullanıcıya bir veya daha fazla dosya seçtirmektir. Birçok programda gördüğümüz aç komutundan sonra gelen “Aç” ekranını bu bileşen sayesinde gerçekleştirebiliriz. OpenDialog bileşeninin Özellikleri OpenDialog penceresini kullanıcıya göstermeden önce bazı ayarlamalar yapmak gerekebilir. Bu ayarları tasarım esnasında veya kod kullanarak runtimeda da gerçekleştirebiliriz.
Belirli zaman aralıklarında veya belirli bir süre içerisinde çalışmasını istediğiniz her hangi bir kod, olay varsa, istenilen bu işi yapmamız için gereken bileşen timer bileşenidir. Eğer her saniye çalışmasını istediğiniz bir kod varsa bunu timer bileşeninin OnTimer olayına yazarız. Ardından bileşenin Interval özelliğini 1000 olarak ayarlarsak yazdığımız kod her saniye işletilir. Enabled Özelliği: Timer bileşeninin kodları çalıştırıp çalıştırmayacağına karar verdiği özelliğidir. Eğer enabled özelliği true ise timer istenilen sürelerde kodları çalıştırır. Enabled özelliği false ise timer çalışmaz
Bir önceki yazıda Delphi'de kullanılan tip dönüştürme fonksiyonlarından StrToInt, IntToStr, StrToIntDef, StrToFloat, StrToFloatDef, FloatToStr fonksiyonları anlatılmıştı. Bu yazıda ise tarih ve saat ile ilgili olan tip dönüştürme fonksiyonları yer almaktadır. Delphi'de herhangi bir tarih değerini kullanıcıya göstermek veya form üzerinde label ve benzeri bileşenlerde yazdırabilmek için tarihlerin string tipine dönüştürülmesi gerekir. Aynı şekilde tarih gibi görünen string bir ifadenin de tarih olarak kullanılabilmesi için ilgili tipe dönüştürülmesi gerekir.
ComboBox bileşeni ListBox bileşeni ile bir çok konuda benzerliğe sahip olan bir bileşendir. ComboBox’ta elemanlar ListBox’ta olduğu gibi açık bir şekilde değil kapalı bir durumda gösterilirler.

Delphi ComboBox Bileşeni
Delphi’de Mesaj Pencereleri Kullanıcıyı uyarmak, kullanıcıyı yönlendirmek veya kullanıcıya bilgi vermek amacıyla mesaj pencereleri kullanılabilir. Delphi’de birden fazla mesaj fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonları programcı o anki gereksinime göre veya kendi isteğine bağlı olarak kullanabilir
ShowMessageFmt ShowMessageFmt komutu ShowMessage komutunda olduğu gibi yine kullanıcıyı basit bir şekilde bilgilendirmeye yarar. Metot içerisine 2 parametre alır. Bunlardan birincisi kullanıcıya gösterilecek olan mesaj, ikincisi ise mesaj içerisinde kullanılan değişkenlerin değerleridir
Label Bileşeni Label bileşeni bir metni formda göstermek için kullanılan dışarıdan bilgi girişine izin vermeyen bir bileşendir.
Edit Bileşeni Edit bileşeni genellikle kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.
Delphi'de Rastgele Sayı Üretmek Delphi kullanarak rastgele sayı üretmek için Random komutu kullanılır. Random fonksiyonu parametreli veya parametresiz olarak kullanılabilir. Eğer Fonksiyon parametresiz kullanılır ise 0 ile 1 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir. Eğer fonksiyon parametreli olarak kullanılırsa 0 ile kullanılan parametre arasında kalan sayılar arasından (0 dahil) rastgele bir tamsayı üretir
Görsel programlama dillerinde en çok kullanılan bileşenlerden birisi Button bileşenidir. Bir çok olayı başlatmak için kullanılırlar.Delphi Button Bileşeni
Memo Bileşeni Çok satırlı bilgi girişi yapmaya yarayan bir bileşendir. Paragraf halinde bilgi girişi yapabiliriz. Notepad tarzı uygulamalar yaparken kullanılabilecek bir bileşendir. Memo Bileşeni
Alt alta elemanların yazılabildiği ve bunlar arasından seçim yapmamıza olanak sağlayan bir bileşendir. ListBox bileşeninin bazı özellikleri, uygulanması ve kullanımları Memo bileşeninki ile benzerlik gösterir. Delphi ListBox Bileşeni
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel