pascal etiketli yazılar.
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  
Programlamada diziler aynı tipte ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin oluşturduğu bir yapıdır. Program yazarken aynı anda aynı türden değişkenlere çok fazla sayıda ihtiyaç duyuluyorsa bunları tek tek tanımlamak yerine dizi şeklinde tanımlayarak kullanabiliriz. Böylece hem değişken sayımız azalır hem de veriler üzerinde daha rahat işlem gerçekleştirebiliriz.
Alt alan olarak adlandırılan birden fazla değişken tipini içerisinde barındıran yapılardır. Record içerisinde tanımlanan her bir alt alanın kendi değişken tipi vardır. Record olarak tanımlanan veriler programın TYPE alanına yazılmak zorundadır.
Örnek 1: 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazan procedure.
Procedure SayilariYaz;
var i : Integer;
begin
    for i := 1 to 10 do
        Writeln(i);
end;
Delphi Konsol / Pascal uygulamasında sayı tahmin oyununun amacı bilgisayarın rastgele belirlemiş olduğu 0-100 arasındaki bir sayıyı bulmaktır. Bunun için Random komutu ve while döngüsü kullanılacaktır. While döngüsünün kullanmanın amacı döngünün sayı bilinene kadar dönmesini sağlamaktır.  
Kullanıcının yaşını sorduktan sonra kaç yılınca 80 yaşına geleceğini hesaplayan program. Programda öncelikle kullanıcıya yaşı sorulacak. Ardından kaç yılında 80 yaşında olacağı hesaplanacaktır. Bu işlemi yapmak için bir çok yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi de kullanıcının yaşını kullanarak doğum yılını bulmak ardından doğum yılına 80 ekleyerek ilgili yılı bulmaktır. Soruda kişinin 80 yaşından küçük olduğu varsayılmaktadır.
Bir dersten geçmek için öğrencinin 50 den yüksek not alması gerekmektedir. Buna göre kullanıcıya dersten aldığı notu sorduktan sonra öğrencinin dersten geçme kalma durumunu gösteren programın pascal ve c# çözümleri aşağıdaki gibi olur.   Problemin çözümü için öncelikle öğrencinin aldığı not sorulur ve bu not geçme notu olan 50 ile karşılaştırılır. Karşılaştırma işleminde >50 ifadesi kullanılır, çünkü dersten geçebilmek için 50 den yüksek not alması gerekmektedir. Buna göre yazılması gereken kodlar aşağıdaki gibi olur.
Bir dersi ortalaması vize sınavının yüzde 40'ı ile final sınavının yüzde 60'ının toplamına eşittir. Öğrencinin dersten geçebilmesi için en az 60 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Bu bilgilere göre öğrencinin vize ve final notlarını sorduktan sonra ortalamasını hesaplayan ve öğrencinin dersten geçme kalma durumunu bulan programın çözümü. Problemin çözümü için öncelikle öğrenciden vize ve final notları alınacaktır. Bu vize ve final notlarından faydalanarak ortalama hesaplandıktan sonra 60 ile karşılaştırılıp öğrencinin geçme yada kalma durumu belirlenecektir. Öğrencinin ortalaması 60 ile karşılaştırılırken >=60 şartı uygulanır. Çünkü dersten geçebilmek için ortalamanın en az 60 olması istenmektedir.
Programda kullanılan sayısal bilgileri ekrana yazdırırken bu sayıların formatlı olarak ekrana yazdırılmaları gerekebilir. Aksi durumda son kullanıcının anlamakta zorluk çekeceği formda yazılar karşısına çıkabilir. Pascalda sayıların formatlı olarak yazdırılması için neler yapmamız gerektiğini anlatan konu için Sayısal Bilgilerin Formatlı Yazdırılması konusuna bakabilirsiniz.  
Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir.
Klavyeden girilen bir sayının işaret olarak tersini bulan program. Programın amacı kullanıcıdan bir sayı istedikten sonra kullanıcının girdiği sayının işaret olarak tersinin bulunmasıdır. Yani girilen sayı pozitif ise sayıyı negatif yapacak, sayı negatif ise sayıyı pozitif yapacak. Bu işlem için girilen sayıyı -1 ile çarpmak yeterlidir. Çünkü sayı -1 ile çarpıldığı zaman işaret değiştirecektir.
Bir dikdörtgenin alanı, dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarının çarpılması ile elde edilir. Buna göre kullanıcıdan kenar uzunlukları istenilen dikdörtgenin alanını hesaplayan programı yazınız. Programın çözümü için öncelikle kullanıcıdan kısa ve uzun kenarlar için değer istenecektir. Ardından istenilen bu değerler çarpılacak ve dikdörtgenin alanı bulunacaktır.
Bir dikdörtgenin çevresi, dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarının toplanıp toplamın 2 ile çarpılması ile elde edilir. Buna göre kullanıcıdan kenar uzunlukları istenilen dikdörtgenin çevresini hesaplayan programı yazınız. Programın çözümü için öncelikle kullanıcıdan kısa ve uzun kenarlar için değer istenecektir. Ardından istenilen bu değerler toplanıp 2 ile çarpılacak ve dikdörtgenin çevresi bulunacaktır.
Kullanıcının gireceği bir sayının karesini hesaplayan program. Bir sayının karesi, sayının kendisi ile çarpılması ile elde edilir. Buna göre kullanıcının gireceği sayıyı kendisi ile çarparak karesini hesaplamış oluruz.
Bir kişinin doğum yılını sorduktan sonra yaşını hesaplayan program. Doğum yılını kullanarak kişinin yaşını hesaplayabilmek, kişinin doğum yılını bulunduğumuz yıldan çıkarmakla olur.
Bir kişinin yaşını sorduktan sonra doğum yılını hesaplayan program. Yaşını kullanarak kişinin doğum yılını hesaplayabilmek, kişinin yaşını bulunduğumuz yıldan çıkarmakla olur.
Write – Writeln Komutları Sabit, değişken veya işlem sonuçlarının bir dosyaya ya da ekrana yazdırılmasını sağlayan komutlardır. Kullanımı;
Writeln(ifade)
veya
Write(ifade)
şeklindedir. Parantez içindeki “ifade”, sabit, değişken veya işlem olabilir. Yazılan sabit bilgi ve mesajlar tırnak (‘ ‘) işaretleri arasına yazılır. Buraya yazılan bilgi ve mesajlar doğrudan ekrana çıkarlar. Birden fazla sabit bilgi, değişken, mesaj veya işlem olması durumunda aralarına virgül (,) işareti konulur.
  Derste anlatılan Write, WriteLn, Read ve ReadLn konuları için tıklayınız. Pascalda Kullanılan Değişken Tipleri 1. Sayısal Bilgi Tipleri a. Tamsayı Bilgi Tipleri Sadece tam kısmı bulanan sayısal bilgiler için kullanılan bu bilgi tipleri bilginin büyüklüğüne göre farklı şekillerde isimlendirilirler.
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel