Delphi kategorisindeki yazılar.
Bilgisayar Programcılığı ikinci öğretim görsel programlama 2 dersi kayıtları

Bilgisayar Programcılığı Normal Öğretim Görsel Programlama 1 dersi kayıtları.
Bilgisayar Programcılığı Normal Öğretim Programı Görsel Programlama 2 dersi ders kayıtları.
Bilgisayar programcılığı ikinci öğretim görsel programlama 1 dersi kayıtları.  
17 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama 1 dersi final sınavı soru ve cevapları.  
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  
Programlamada diziler aynı tipte ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin oluşturduğu bir yapıdır. Program yazarken aynı anda aynı türden değişkenlere çok fazla sayıda ihtiyaç duyuluyorsa bunları tek tek tanımlamak yerine dizi şeklinde tanımlayarak kullanabiliriz. Böylece hem değişken sayımız azalır hem de veriler üzerinde daha rahat işlem gerçekleştirebiliriz.
Alt alan olarak adlandırılan birden fazla değişken tipini içerisinde barındıran yapılardır. Record içerisinde tanımlanan her bir alt alanın kendi değişken tipi vardır. Record olarak tanımlanan veriler programın TYPE alanına yazılmak zorundadır.
Bir programın kodlaması yapılırken ana program kısımları ve alt programlardan faydalanılır. Delphi ve Pascal’da Procedure ve Function olmak üzere iki farklı altprogram vardır. Altprogramların kullanım amacı; programın yapısal olmasını sağlamak ve birbiriyle ilgili komutları veya programın bir bölümünü istenen isim altında toplamaktır. Bu şekilde programın okunması kolaylaşmakta ve yapısal bir görünüm kazanmaktadır. Programların hazırlanması sırasında aynı işlemi yapan program parçalarına programın birçok yerinde ihtiyaç duyulabilir. Altprogram kullanılmadığı zaman bu program parçasının ihtiyaç duyulan bütün kesimlerde yazılması gerekir. Bu işlem programların okunmasını zorlaştırır ve kaynak programın uzamasına sebep olur. Bunun için aynı işlemi yapan ve programın birçok yerinde ihtiyaç duyulan program kesimleri altprogram olarak hazırlanırlar. Böylece aynı program parçasından sadece bir tane hazırlamak yeterli olacaktır. İstenen bölümlere, altprogram ismi ve varsa uygun parametrelerle ulaşılabilecektir.
Örnek 1: 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazan procedure.
Procedure SayilariYaz;
var i : Integer;
begin
  for i := 1 to 10 do
    Writeln(i);
end;
Uygulamada amaç form üzerinde yer alan label bileşenini önce soldan sağa doğru, ardından sağdan sola doğru hareket ettirmektir. Label formun sınırlarına ulaştığı zaman yön değiştirerek ters tarafa doğru yönlenecektir. Bunun için forma 1 adet label bileşeni ve label bileşenini otomatik olarak sola ve sağ götürmeleri için 2 adet Timer bileşeni eklenmelidir.
Delphi Konsol / Pascal uygulamasında sayı tahmin oyununun amacı bilgisayarın rastgele belirlemiş olduğu 0-100 arasındaki bir sayıyı bulmaktır. Bunun için Random komutu ve while döngüsü kullanılacaktır. While döngüsünün kullanmanın amacı döngünün sayı bilinene kadar dönmesini sağlamaktır.  
While-Do döngüsü, belirtilen şartın doğru olduğu sürece devam eden döngüdür. Döngünün sonlanması için şartın sağlanmaması veya döngü çıkış komutlarının kullanılması gerekir.
  while ŞART do
  begin
    // komut yada komutlar
  end;
While döngüsünde şart, döngüye girilmeden önce kontrol edilir. Eğer şart doğru olursa döngü içerisine girilir fakat verilen şart yanlış olursa program döngü içerisine girmeden devam eder.
19 Kasım 2011 Cumartesi günü yapılan Görsel Programlama I dersi vize sınavı soru ve cevapları.  
Örnekte şehir ve bilet türü seçilerek kullanıcının seçimlerini ekrana yazan bir uygulama yapılmıştır. Uygulamada RadioGroup bileşenine ek olarak Button ve Label bileşenleri de kullanılmıştır. Ayrıca kodlarda case-of ve if-then-else yapısından yararlanılmıştır.  
  Delphi RadioGroup Bileşeni RadioGroup bileşeni “Standard” paletinde yer alan bileşenlerden birisidir. Form üzerinde yer alan bir den fazla RadioButton bileşenleri aynı seçilememektedir. Fakat farklı amaçlara hizmet eden radiobuttonların seçilmesi isteği gerektiği zaman kullanılabilecek bileşenlerden birisi de radiogroup bileşenidir.  
Delphi Panel Bileşeni Form için arayüz tasarlarken kullanılacak olan bileşenlerin çokluğundan veya bileşenlerin farklı amaçlara hizmet etmesinden dolayı bu bileşenlerin bir grup içerisinde olmasını isteyebiliriz. Bunun için kullanmamız gereken bileşen standart bileşen paletinde bulunan Panel bileşenidir.
Delphi GroupBox Bileşeni Form için arayüz tasarlarken kullanılacak olan bileşenlerin çokluğundan veya bileşenlerin farklı amaçlara hizmet etmesinden dolayı bu bileşenlerin bir grup içerisinde olmasını isteyebiliriz. Bunun için kullanmamız gereken bileşenlerden bir tanesi de standart bileşen paletinde bulunan GroupBox bileşenidir.
ScrollBar kullanarak renk oluşturmaya ait örnek. Renk oluşturulurken kullanılan RGB renk kanallarının her biri için bir ScrollBar eklenir ve ScrollBarların değerlerine göre renk oluşturulur. Her bir scrollbarın min değeri 0'a, max değeri ise 255'e ayarlanır. Çünkü renk kanalları 0 ile 255 arasında değer alacaktır. ScrollBar Renk Oluşturma
Delphi ScrollBar Bileşeni Delphide kullanılabilecek kaydırma çubuğu bileşenidir. Standart bileşen paletinde yer alır. Dikey ve yatay olarak yerleştirilebilen ScrollBar bileşeni, sadece kaydırma çubuğu ihtiyacı için değil farklı amaçlarda da kullanılabilir.
Delphi TrackBar Bileşeni

Win32 bileşen paletinde yer alan TrackBar bileşeni bir çok kullanım alanı vardır. Ses ayarı düğmesi, windowstaki çözünürlük ayarlama alanı gibi durumlarda kullanılabilir.

Form üzerinde bulunan herhangi bir bileşenin yerini, bileşenin left özelliğini kullanarak değiştirme örneği. Örnekte bileşen olarak button nesnesi kullanılmıştır. Ayrıca yeri değişen button bir anda yer değiştirmek yerine kayarak yer değiştirmektedir.
12
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel