İş-Kur Dersleri kategorisindeki yazılar.
TextBox bileşeni metin kutusunu ifade eder ve kullanıcıların değer girerek bilgisayar ile iletişim haline geçmelerini sağlar. TextBox bileşeninin içindeki yazı değiştiği zaman TextChanged olayı gerçekleşir.
C# Label Bileşeni Form üzerinde yazı göstermek amacıyla kullanılabilecek bir etiket bileşenidir.
Görsel programlama dillerinde en çok kullanılan bileşenlerden birisi Button bileşenidir. Birçok olayı başlatmak için kullanılırlar.
Örnekte yapılmak istenilen TextBox bileşeni içerisine yazılan bir yazının otomatik olarak (yazıldığı sırada) sayılmasını sağlamak.
Birden fazla metni aynı gösterebilmek için bu metinleri birleştirmek gerekmektedir. Bu birleştirme işi metin toplama olarak adlandırılabilir. İşlemi gerçekleştirebilmek için String.Concat komutu kullanılabileceği gibi + operatörü de kullanılabilir.

Bu uygulamada amaç form üzerinde yer alan bir panel bileşeninin yerini butona tıklayarak değişmesini sağlamak olacaktır. Bunun için form üzerine 1 adet Button ve 1 adette panel bileşeni eklememiz gerekiyor. Panel bileşenini yerini her butona tıklamada rastgele değiştirebilmek için rastgele sayı üretmede kullanılan Random sınıfından faydalanılacaktır.

Bu örnekte basit bir login formu yapılacak ve login olmak isteyen kullanıcının kullanı adı ve şifresi kontrol edilip girişine izin verilecek veya girişi engellenecek. Uygulamada kullanıcı bilgileri veri tabanından alınmayacak onun yerine daha önceden belirlenmiş olan kullanıcı adı ve şifre ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca kullanıcının bilgileri doğrulandığı zaman formun rengi yeşil, doğrulanmadığı zaman ise kırmızı olacaktır. Bu örnekteki amaç if komutunu ve renk kullanılmasını öğrenmektir.

Özellikler, bileşenlerin görünümünü, yerleşimini veya davranışlarına özel nitelikleridir. Örneğin Button veya Label kontrolünün Text özelliği, üzerinde yazan yazıya erişmemizi sağlar. Bileşenlerin özelliklerine, tasarım anında Properties panelinden ulaşıp değiştirebileceğimiz gibi, kod tarafından da okunup değiştirilebilir. Bileşenlerin birçok özelliği hem okunabilir hem de değiştirilebilir. Fakat bazı özellikleri sadece okunur ve sadece yazılır durumdadır. Bileşenlerin birçok ortak özellikleri vardır.
Rastgele sayı üretme algoritması şifreleme, güvenlik işleri, oyunlar gibi bir çok alanda kullanılan bir metottur. C# ortamında rastgele sayı üretmek için Random sınıfı kullanılır. Delphide rastgele sayı üretme konusu için tıklayınız.
Değişkenler, üzerlerinde değer barındıran depolama birimleridir. Değişkenler kullanılmadan önce mutlaka bir isim verilerek tanımlanmalıdırlar. Tanımlama işlemi yaparken değişkenlere birer isim verilme zorunluluğu vardır. Değişkenlere isimleri belli kurallara uymak şartıyla istediğiniz gibi verebilirsiniz.
C# ile ilgili başlangıç düzeyinde temel örnekler.
C# ta if-else yapısı ile ilgili örnekler.  
C# ta for döngüsü kullanımını gösteren örnekler.  
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel