Programlama Temelleri kategorisindeki yazılar.
Programlama temelleri dersi örneklerini indirmek için tıklayınız.
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  
Programlamada diziler aynı tipte ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin oluşturduğu bir yapıdır. Program yazarken aynı anda aynı türden değişkenlere çok fazla sayıda ihtiyaç duyuluyorsa bunları tek tek tanımlamak yerine dizi şeklinde tanımlayarak kullanabiliriz. Böylece hem değişken sayımız azalır hem de veriler üzerinde daha rahat işlem gerçekleştirebiliriz.
Alt alan olarak adlandırılan birden fazla değişken tipini içerisinde barındıran yapılardır. Record içerisinde tanımlanan her bir alt alanın kendi değişken tipi vardır. Record olarak tanımlanan veriler programın TYPE alanına yazılmak zorundadır.
Bir programın kodlaması yapılırken ana program kısımları ve alt programlardan faydalanılır. Delphi ve Pascal’da Procedure ve Function olmak üzere iki farklı altprogram vardır. Altprogramların kullanım amacı; programın yapısal olmasını sağlamak ve birbiriyle ilgili komutları veya programın bir bölümünü istenen isim altında toplamaktır. Bu şekilde programın okunması kolaylaşmakta ve yapısal bir görünüm kazanmaktadır. Programların hazırlanması sırasında aynı işlemi yapan program parçalarına programın birçok yerinde ihtiyaç duyulabilir. Altprogram kullanılmadığı zaman bu program parçasının ihtiyaç duyulan bütün kesimlerde yazılması gerekir. Bu işlem programların okunmasını zorlaştırır ve kaynak programın uzamasına sebep olur. Bunun için aynı işlemi yapan ve programın birçok yerinde ihtiyaç duyulan program kesimleri altprogram olarak hazırlanırlar. Böylece aynı program parçasından sadece bir tane hazırlamak yeterli olacaktır. İstenen bölümlere, altprogram ismi ve varsa uygun parametrelerle ulaşılabilecektir.
Örnek 1: 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazan procedure.
Procedure SayilariYaz;
var i : Integer;
begin
  for i := 1 to 10 do
    Writeln(i);
end;
Soru 1: Kullanıcının gireceği metni tersten yazan programı yazınız.
program TerstenYaz;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var metin : String;
karakterSayisi , i : Integer;

begin
  Write('Bir metin yaziniz : ');
  Readln(metin);
  karakterSayisi := length(metin);
  for i := karakterSayisi downto 1 do
    Write( copy(metin,i,1));

  Readln;
end.
 
Delphi Konsol / Pascal uygulamasında sayı tahmin oyununun amacı bilgisayarın rastgele belirlemiş olduğu 0-100 arasındaki bir sayıyı bulmaktır. Bunun için Random komutu ve while döngüsü kullanılacaktır. While döngüsünün kullanmanın amacı döngünün sayı bilinene kadar dönmesini sağlamaktır.  
While-Do döngüsü, belirtilen şartın doğru olduğu sürece devam eden döngüdür. Döngünün sonlanması için şartın sağlanmaması veya döngü çıkış komutlarının kullanılması gerekir.
  while ŞART do
  begin
    // komut yada komutlar
  end;
While döngüsünde şart, döngüye girilmeden önce kontrol edilir. Eğer şart doğru olursa döngü içerisine girilir fakat verilen şart yanlış olursa program döngü içerisine girmeden devam eder.
21 Kasım 2011 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri vize sınavı soruları ve cevapları.
Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla Delphi ve Pascalda IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir.
Değişkenler, üzerlerinde değer barındıran depolama birimleridir. Değişkenler kullanılmadan önce mutlaka bir isim verilerek tanımlanmalıdırlar. Tanımlama işlemi yaparken değişkenlere birer isim verilme zorunluluğu vardır. Değişkenlere isimleri belli kurallara uymak şartıyla istediğiniz gibi verebilirsiniz.
C# ile ilgili başlangıç düzeyinde temel örnekler.
C# ta if-else yapısı ile ilgili örnekler.  
C# ta for döngüsü kullanımını gösteren örnekler.  
Kullanıcının yaşını sorduktan sonra kaç yılınca 80 yaşına geleceğini hesaplayan program. Programda öncelikle kullanıcıya yaşı sorulacak. Ardından kaç yılında 80 yaşında olacağı hesaplanacaktır. Bu işlemi yapmak için bir çok yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi de kullanıcının yaşını kullanarak doğum yılını bulmak ardından doğum yılına 80 ekleyerek ilgili yılı bulmaktır. Soruda kişinin 80 yaşından küçük olduğu varsayılmaktadır.
Bir dersten geçmek için öğrencinin 50 den yüksek not alması gerekmektedir. Buna göre kullanıcıya dersten aldığı notu sorduktan sonra öğrencinin dersten geçme kalma durumunu gösteren programın pascal ve c# çözümleri aşağıdaki gibi olur.   Problemin çözümü için öncelikle öğrencinin aldığı not sorulur ve bu not geçme notu olan 50 ile karşılaştırılır. Karşılaştırma işleminde >50 ifadesi kullanılır, çünkü dersten geçebilmek için 50 den yüksek not alması gerekmektedir. Buna göre yazılması gereken kodlar aşağıdaki gibi olur.
Bir dersi ortalaması vize sınavının yüzde 40'ı ile final sınavının yüzde 60'ının toplamına eşittir. Öğrencinin dersten geçebilmesi için en az 60 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Bu bilgilere göre öğrencinin vize ve final notlarını sorduktan sonra ortalamasını hesaplayan ve öğrencinin dersten geçme kalma durumunu bulan programın çözümü. Problemin çözümü için öncelikle öğrenciden vize ve final notları alınacaktır. Bu vize ve final notlarından faydalanarak ortalama hesaplandıktan sonra 60 ile karşılaştırılıp öğrencinin geçme yada kalma durumu belirlenecektir. Öğrencinin ortalaması 60 ile karşılaştırılırken >=60 şartı uygulanır. Çünkü dersten geçebilmek için ortalamanın en az 60 olması istenmektedir.
Programda kullanılan sayısal bilgileri ekrana yazdırırken bu sayıların formatlı olarak ekrana yazdırılmaları gerekebilir. Aksi durumda son kullanıcının anlamakta zorluk çekeceği formda yazılar karşısına çıkabilir. Pascalda sayıların formatlı olarak yazdırılması için neler yapmamız gerektiğini anlatan konu için Sayısal Bilgilerin Formatlı Yazdırılması konusuna bakabilirsiniz.  
Program içerisinde kullanılan sayısal bilgilerin ekrana yazdırılması sırasında veya çıktı alırken sağa hizalı olarak yazdırılması istenir. Pascal ve Delphi Konsol uygulamalarında sayısal bilgileri formatlı yazdırırken iki nokta üst üste ( : ) işareti kullanılır. Formatlı yazdırma işlemi tam sayılar ve ondalıklı sayılarda farklı farklı gerçekleştirilir.
Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir.
Klavyeden girilen bir sayının işaret olarak tersini bulan program. Programın amacı kullanıcıdan bir sayı istedikten sonra kullanıcının girdiği sayının işaret olarak tersinin bulunmasıdır. Yani girilen sayı pozitif ise sayıyı negatif yapacak, sayı negatif ise sayıyı pozitif yapacak. Bu işlem için girilen sayıyı -1 ile çarpmak yeterlidir. Çünkü sayı -1 ile çarpıldığı zaman işaret değiştirecektir.
12
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel