Sınav Soru ve Cevapları kategorisindeki yazılar.
17 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama 1 dersi final sınavı soru ve cevapları.  
12 Ocak 2012 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – II dersi final sınavı soru ve cevapları.   Sorularda kullanılacak olan tablolardaki alanlar aşağıdaki gibidir.

TABLOLAR

Yazarlar Kategoriler Kitaplar
YazarId KategoriId KitapId
YazarAdi KategoriAdi KitapAdi
    YazarId
    KategoriId
    SayfaSayisi
    Fiyat
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  
21 Kasım 2011 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri vize sınavı soruları ve cevapları.
19 Kasım 2011 Cumartesi günü yapılan Görsel Programlama I dersi vize sınavı soru ve cevapları.  
15 Kasım 2011 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - II dersi vize sınavı soru ve cevapları.
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II Dersi Final Sınavı ve Cevapları
 1. Personellerin doğduğu yıllar tekil olarak listeleyen SQL cümlesini yazınız. Aynı yılda birden fazla kişi doğduysa o yıl sadece bir kez gösterilecek.
 2. Departman Numarasını ve o departmanda çalışan personel sayısını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
 3. Personellerin adını, soyadını ve çalıştıkları departmanın adını listeleyen SQL cümlesini yazınız
 4. Görevi Sekreter olan personellerin adını ve soyadını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
 5. Departman Numarası 5 olan departmanın adını Satış/Pazarlama olarak değiştiren SQL cümlesini yazınız.
 6. Personel numarası 4 olan personeli silen SQL cümlesini yazınız.
 7. Adı “r” ile biten personelleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
 8. Departman adında “a” harfi geçmeyen personelleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
 9. Görev Numarası 2 olan personellerin maaşlarını 100 TL artıran SQL cümlesini yazınız.
 10. En yaşlı personel ile en genç personel arasındaki yaş farkını veren SQL cümlesini yazınız.
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Algoritma ve Programlamaya Giriş Dersinin 2010 - 2011 öğretim yılı güz döneminde yapılan final sınavına ait sorular ve cevapları. SORULAR 1. Klavyeden girilecek olan bir sayının pozitif tam bölmeyenlerini ekrana yazdıran programı yazınız. (20p) 1. sorunun cevabı 2. Klavyeden girilecek bir yılın kaç gün sürdüğünü ekrana yazan programı yazınız. (15p) 2. sorunun cevabı 3. Küpün bütün kenar uzunlukları bir birine eşittir. Her hangi bir küpün hacmi, taban kenarları ve yüksekliğin çarpımına eşit olduğuna göre, kullanıcıdan kenar uzunluğu istenilen küpün hacmini hesaplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız. (10p) 3. sorunun cevabı 4. 9 ve 51 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıran programı while döngüsü kullanarak yazınız. (10p) 4. sorunun cevabı 5. Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Buna göre kullanıcının gireceği bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını ekrana yazan programı yazınız. (20p) 5. sorunun cevabı 6. Aşağıdaki alanda verilenleri ekrana yazdıktan sonra kullanıcıdan cevabı isteyen ve cevabını case .. of yapısı ile değerlendirip sonucun doğru yada yanlış olduğunu ekrana yazan programı yazınız. (15p) 6. sorunun cevabı
Soru: 2+3 işleminin sonuncu kaçtır? a) 4 b) 5 c) 6 Cevabınız: _
7. Aşağıdaki alanda verilen kodlar çalıştırıldığı zaman ekranda görünenleri yazınız. (10p) 7. sorunun cevabı
var
    x,y,a,b : Integer;
begin
    for x := 20 to 25 do
    begin
        for y := 1 to 4 do
        begin
            a := 0;
            b := a + x + y;
        end;
    end;
    Writeln('Sonuc: ',b);
    Readln;
end.
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı 2010 - 2011 Öğretim Yılı Görsel Programlama I Dersi Final Dersi Sınavı Soruları ve Cevapları
1. Şekilde 2 adet button (button1 ve button2), 1 adet label (label1) ve 1 adet de gauge (gauge1) bulunmaktadır. Artır butonuna basıldığı zaman gauge’ın değeri 1 artacak, Azalt butonu bastığımız zaman ise gauge’ın değeri 1 azalacaktır. Değer artırıldıktan veya azaltıldıktan sonraki değer ise labela yazılacaktır. Ayrıca eğer gauge 0 değerindeyken kullanıcı azalt butonuna basarsa “Değer zaten 0 da”, eğer gauge 100 değerindeyken kullanıcı artır butonuna basarsa “Değer zaten 100 de” uyarılarını verecektir. Anlatılanları gerçekleştiren kodları aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel