Veri Tabanı kategorisindeki yazılar.
12 Ocak 2012 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – II dersi final sınavı soru ve cevapları.   Sorularda kullanılacak olan tablolardaki alanlar aşağıdaki gibidir.

TABLOLAR

Yazarlar Kategoriler Kitaplar
YazarId KategoriId KitapId
YazarAdi KategoriAdi KitapAdi
    YazarId
    KategoriId
    SayfaSayisi
    Fiyat
15 Kasım 2011 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - II dersi vize sınavı soru ve cevapları.
Metin (Text): Harf, sayı ve semboller gibi karakterleri kaydetmek için kullanılan veri türüdür. Alfa sayısal bir tiptir. En fazla 255 karakterlik veriler kaydedilir. Not (Memo): Uzun metinler veya uzun metin ve sayı kombinasyonları için kullanılır. Metin veri tipine benzemekle beraber 63999 karaktere kadar destekler.
Delphi ile veritabanı uygulamaları gerçekleştirirken bir çok veri tabanı kullanılabilir. Bu dokümanda Jet oledb sağlayıcısı kullanarak Access veritabanına erişim yapılacaktır. Bunun için öncelikle Access ile bir veritabanı oluşturup veritabanında Musteriler ve ParaHareketleri adında 2 tane kaydedelim. Musteriler tablosunda müşteri bilgileri ParaHareketleri tablosunda ise müşterilerin yaptığı alışverişlerden oluşan para hareketleri yer alacaktır. Veritabanı Tablolar
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II Dersi Final Sınavı ve Cevapları
  1. Personellerin doğduğu yıllar tekil olarak listeleyen SQL cümlesini yazınız. Aynı yılda birden fazla kişi doğduysa o yıl sadece bir kez gösterilecek.
  2. Departman Numarasını ve o departmanda çalışan personel sayısını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  3. Personellerin adını, soyadını ve çalıştıkları departmanın adını listeleyen SQL cümlesini yazınız
  4. Görevi Sekreter olan personellerin adını ve soyadını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  5. Departman Numarası 5 olan departmanın adını Satış/Pazarlama olarak değiştiren SQL cümlesini yazınız.
  6. Personel numarası 4 olan personeli silen SQL cümlesini yazınız.
  7. Adı “r” ile biten personelleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  8. Departman adında “a” harfi geçmeyen personelleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  9. Görev Numarası 2 olan personellerin maaşlarını 100 TL artıran SQL cümlesini yazınız.
  10. En yaşlı personel ile en genç personel arasındaki yaş farkını veren SQL cümlesini yazınız.
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel