Algoritma Final Sınavı Soru ve Çözümleri
4 Ocak 2011 Salı 17:14   Kadir Aba
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Algoritma ve Programlamaya Giriş Dersinin 2010 - 2011 öğretim yılı güz döneminde yapılan final sınavına ait sorular ve cevapları. SORULAR 1. Klavyeden girilecek olan bir sayının pozitif tam bölmeyenlerini ekrana yazdıran programı yazınız. (20p) 1. sorunun cevabı 2. Klavyeden girilecek bir yılın kaç gün sürdüğünü ekrana yazan programı yazınız. (15p) 2. sorunun cevabı 3. Küpün bütün kenar uzunlukları bir birine eşittir. Her hangi bir küpün hacmi, taban kenarları ve yüksekliğin çarpımına eşit olduğuna göre, kullanıcıdan kenar uzunluğu istenilen küpün hacmini hesaplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız. (10p) 3. sorunun cevabı 4. 9 ve 51 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıran programı while döngüsü kullanarak yazınız. (10p) 4. sorunun cevabı 5. Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Buna göre kullanıcının gireceği bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını ekrana yazan programı yazınız. (20p) 5. sorunun cevabı 6. Aşağıdaki alanda verilenleri ekrana yazdıktan sonra kullanıcıdan cevabı isteyen ve cevabını case .. of yapısı ile değerlendirip sonucun doğru yada yanlış olduğunu ekrana yazan programı yazınız. (15p) 6. sorunun cevabı
Soru: 2+3 işleminin sonuncu kaçtır? a) 4 b) 5 c) 6 Cevabınız: _
7. Aşağıdaki alanda verilen kodlar çalıştırıldığı zaman ekranda görünenleri yazınız. (10p) 7. sorunun cevabı
var
    x,y,a,b : Integer;
begin
    for x := 20 to 25 do
    begin
        for y := 1 to 4 do
        begin
            a := 0;
            b := a + x + y;
        end;
    end;
    Writeln('Sonuc: ',b);
    Readln;
end.
 
Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Algoritma ve Programlamaya Giriş Dersinin 2010 - 2011 öğretim yılı güz döneminde yapılan final sınavına ait sorular ve cevapları. SORULAR 1. Klavyeden girilecek olan bir sayının pozitif tam bölmeyenlerini ekrana yazdıran programı yazınız. (20p) 1. sorunun cevabı 2. Klavyeden girilecek bir yılın kaç gün sürdüğünü ekrana yazan programı yazınız. (15p) 2. sorunun cevabı 3. Küpün bütün kenar uzunlukları bir birine eşittir. Her hangi bir küpün hacmi, taban kenarları ve yüksekliğin çarpımına eşit olduğuna göre, kullanıcıdan kenar uzunluğu istenilen küpün hacmini hesaplayıp sonucu ekrana yazan programı yazınız. (10p) 3. sorunun cevabı 4. 9 ve 51 arasındaki çift sayıları ekrana yazdıran programı while döngüsü kullanarak yazınız. (10p) 4. sorunun cevabı 5. Kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Buna göre kullanıcının gireceği bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını ekrana yazan programı yazınız. (20p) 5. sorunun cevabı 6. Aşağıdaki alanda verilenleri ekrana yazdıktan sonra kullanıcıdan cevabı isteyen ve cevabını case .. of yapısı ile değerlendirip sonucun doğru yada yanlış olduğunu ekrana yazan programı yazınız. (15p) 6. sorunun cevabı
Soru: 2+3 işleminin sonuncu kaçtır? a) 4 b) 5 c) 6 Cevabınız: _
7. Aşağıdaki alanda verilen kodlar çalıştırıldığı zaman ekranda görünenleri yazınız. (10p) 7. sorunun cevabı
var
    x,y,a,b : Integer;
begin
    for x := 20 to 25 do
    begin
        for y := 1 to 4 do
        begin
            a := 0;
            b := a + x + y;
        end;
    end;
    Writeln('Sonuc: ',b);
    Readln;
end.
Cevap 1
program TamBolmeyenler;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var x, sayi : Integer;
begin
    Write('Bir sayi yaziniz: ');
    Readln(sayi);
    for x := 1 to sayi do
    begin
        if sayi mod x <> 0 then
        Writeln(x);
    end;
    readln;
end.
Cevap 2
program YildakiGunSayisi;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var yil : Integer;
begin
    Write('Yili yaziniz: ');
    Readln(yil);
    if yil mod 4 = 0 then
    begin
        Writeln('Yazdiginiz yil 366 gun surer.');
    end else
    begin
        Writeln('Yazdiginiz yil 365 gun surer.');
    end;
    readln;
end.
Cevap 3
program KupHacmi;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var kenar : Integer;
begin
    Write('Kupun kenar uzunlugunu yaziniz: ');
    Readln(kenar);
    Writeln('Kenar uzunlugu girilen kupun hacmi ', kenar*kenar*kenar,' dir.');
    Readln;
end.
Cevap 4
program CiftSayilar;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var x : Integer;
begin
   x := 10;
   while x < 51 do
   begin
    Writeln(x);
    x := x + 2;
   end;
   readln;
end.
Cevap 5
program MukemmelSayi;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var sayi, x, toplam : Integer;
begin
  Write('Bir sayi yaziniz: ');
  Readln(sayi);
  toplam := 0;
  for x := 1 to sayi - 1 do
  begin
    if sayi mod x = 0 then
    begin
      toplam := toplam + x;
    end;
  end;

  if toplam = sayi then
  begin
    Writeln('Yazdiginiz sayi mukemmel sayidir');
  end else
  begin
    Writeln('Yazdiginiz sayi mukemmel sayi degildir');
  end;
  Readln;
end.
Cevap 6
program DogruCevapKontrolu;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var cevap : String;
begin
  Writeln('Soru: 2+3 isleminin sonucu kactir?');
  Writeln(' a) 4');
  Writeln(' b) 5');
  Writeln(' c) 6');
  Write('Cevabiniz: ');
  Readln(cevap);
  case cevap of
  begin
    'a' : Writeln('Yanlis cevap');
    'b' : Writeln('Dogru cevap');
    'c' : Writeln('Yanlis cevap');
  end;
  Readln;
end.
Cevap 7 Sonuc: 29
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


Rica ederim. Ayrıca sitende soruları gösterirken alt tarafta alıntı olduğunu söylediğin ve ayrıca link verdiğin için de teşekkür ederim.

Kadir ABA     23 Kasım 2011 Çarşamba 08:39    
4 2


Hocam sağolasın.

Süper Enes     23 Kasım 2011 Çarşamba 08:09    
1 1Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel