Algoritma Örnekleri
11 Ocak 2012 Çarşamba 20:35   Kadir Aba
Soru 1: Kullanıcının gireceği metni tersten yazan programı yazınız.
program TerstenYaz;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var metin : String;
karakterSayisi , i : Integer;

begin
  Write('Bir metin yaziniz : ');
  Readln(metin);
  karakterSayisi := length(metin);
  for i := karakterSayisi downto 1 do
    Write( copy(metin,i,1));

  Readln;
end.
 
 
Soru 1: Kullanıcının gireceği metni tersten yazan programı yazınız.
program TerstenYaz;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var metin : String;
karakterSayisi , i : Integer;

begin
  Write('Bir metin yaziniz : ');
  Readln(metin);
  karakterSayisi := length(metin);
  for i := karakterSayisi downto 1 do
    Write( copy(metin,i,1));

  Readln;
end.
    Soru 2: Kullanıcın gireceği bir sayının basamak değerlerini toplayan programı yazınız.
program BasamakTopla;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
sayi, uzunluk, toplam , i : Integer;
sayiMetin : String;

begin
  Write('Bir sayı yaziniz : ');
  Readln(sayi);
  sayiMetin := IntToStr(sayi);
  uzunluk := length(sayiMetin);
  toplam := 0;
  for i := 1 to uzunluk do
    toplam := toplam + StrToInt( copy(sayiMetin,i,1));

  Writeln('Yazdiginiz sayinin basamaklari toplami = ', toplam);

  Readln;
end.
  Soru 3: Kullanıcının yazacağı iki basamaklı bir sayıyı yazıya çeviren programı yazınız.
program YaziyaCevir;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
onlar : Array[0..9] of String = ('','On','Yirmi','Otuz','Kirk','Elli','Altmis','Yetmis','Seksen','Doksan');
birler : Array[1..9] of String = ('bir','iki','uc','dort','bes','alti','yedi','sekiz','dokuz');
sayi,onluk,birlik : Integer;
sayiMetin : String;
begin
  Write('Iki basamakli bir sayi yaziniz :');
  readln(sayi);
  sayiMetin := IntToStr(sayi);
  onluk := StrToInt( Copy(sayiMetin,1,1));
  birlik := StrToInt( Copy(sayiMetin,2,1));
  Write(onlar[onluk],birler[birlik]);

  Readln;
end.
  Soru 4: Girilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan programı yazınız. Eğer bir sayının kendisi hariç tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit oluyorsa bu sayıya mükemmel sayı denir.
program MukemmelSayi;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
sayi : Integer;
i, toplam : Integer;
begin
  Write('Bir sayi yaziniz : ');
  Readln(sayi);

  toplam := 0;

  for i := 1 to sayi - 1 do
    if sayi mod i = 0 then
      toplam := toplam + i;

  if toplam = sayi then
    Writeln('Mukemmel sayi') else
    Writeln('Mukemmel sayi degil');

  Readln;
end.
  Soru 5: İçerisinde 200, 100, 50, 20, 10,5 ve 1 TL lik banknotlar bulunan bir bankamatikten para çekilmesini örnekleyen program yazmanız istenmektedir. Bankamatik kullanıcının istediği miktar parayı her zaman barındırmaktadır. Ayrıca bankamatik istenilen parayı verirken hep kullanabildiği en yüksek banknotu kullanır. Buna göre, kullanıcı para miktarını girdikten sonra hangi banknottan kaç tane verilmesi gerekiyorsa bunu ekrana yazan programı yazınız.
program Bankamatik;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var istenenMiktar, adet : Integer;
begin
  Write('Kac lira cekeceksiniz?');
  Readln(istenenMiktar);
  Writeln('---------------------------------');
  if (istenenMiktar >= 200) then
  begin
    adet := istenenMiktar div 200;
    Writeln(adet, ' tane 200 TL');
    istenenMiktar := istenenMiktar - adet * 200;
  end;
  if (istenenMiktar >= 100) then
  begin
    adet := istenenMiktar div 100;
    Writeln(adet, ' tane 100 TL');
    istenenMiktar := istenenMiktar - adet * 100;
  end;
  if (istenenMiktar >= 50) then
  begin
    adet := istenenMiktar div 50;
    Writeln(adet, ' tane 50 TL');
    istenenMiktar := istenenMiktar - adet * 50;
  end;
  if (istenenMiktar >= 20) then
  begin
    adet := istenenMiktar div 20;
    Writeln(adet, ' tane 20 TL');
    istenenMiktar := istenenMiktar - adet * 20;
  end;
  if (istenenMiktar >= 10) then
  begin
    adet := istenenMiktar div 10;
    Writeln(adet, ' tane 10 TL');
    istenenMiktar := istenenMiktar - adet * 10;
  end;
  if (istenenMiktar >= 5) then
  begin
    adet := istenenMiktar div 5;
    Writeln(adet, ' tane 5 TL');
    istenenMiktar := istenenMiktar - adet * 5;
  end;
  if (istenenMiktar >= 1) then
    Writeln(istenenMiktar, ' tane 1 TL');

  Readln;
end.
 
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel