C# - Değişken Kavramı
29 Ekim 2011 Cumartesi 14:51   Kadir Aba
Değişkenler, üzerlerinde değer barındıran depolama birimleridir. Değişkenler kullanılmadan önce mutlaka bir isim verilerek tanımlanmalıdırlar. Tanımlama işlemi yaparken değişkenlere birer isim verilme zorunluluğu vardır. Değişkenlere isimleri belli kurallara uymak şartıyla istediğiniz gibi verebilirsiniz.
 
Değişkenler, üzerlerinde değer barındıran depolama birimleridir. Değişkenler kullanılmadan önce mutlaka bir isim verilerek tanımlanmalıdırlar. Tanımlama işlemi yaparken değişkenlere birer isim verilme zorunluluğu vardır. Değişkenlere isimleri belli kurallara uymak şartıyla istediğiniz gibi verebilirsiniz. Değişkenler Adlandırılırken Uyulması Gereken Kurallar
  • Değişkenler rakamlarla başlayamazlar fakat rakamlarla devam edebilirler.
  • Boşluk karakterini içeremezler.
  • Programlama diline özel kelimeler kullanılamaz.
  • Özel karakter içeremezler.
  • Türkçe karakter içermemelidirler.
Kullanılabilecek Temel Değişken Tipleri ve Değer Aralıkları
Değişken Türü Açıklama Boyut (byte) Aralık
int Tam Sayılar 4 -231 231-1
Int16 Tam Sayılar 2 -32.768 32.767
Int32 Tam Sayılar 4 -2.147.483.648 2.147.483.647
Int64 Tam Sayılar 8 -9.223.372.036.854.775.808 9.223.372.036.854.775.807
float Kayan noktalı sayılar 4 ±1.5 x 1045 ±3.4 x 1038
double Kayan noktalı sayılar 8 ±5.0 x 10-324 ±3.4 x 10308
decimal Parasal değerler 16 28 basamak
string Karakterler 2 – Karakter başına -
char Karakter 2
bool Boolean 1 Doğru – Yanlış
  Değişkenleri Tanımlamak ve Kullanmak Değişkenleri kullanmadan önce mutlaka tanımlamamız gerekir. Tanımlama işlemi herhangi bir yerde yapılabilir. Delphi ve Pascal’da olduğu gibi özel bir değişken tanımlama alanı yoktur. Değişkenler tanımlanırken buyuk -  küçük harf kullanımına dikkat edilmelidir. Çünkü C# büyük – küçük harfe karşı duyarlıdır. Tanımlama yaparken önce değişkenin tipi ardından değişkenin ismi yazılır.
int dogumYili;

string adi;
  İstenirse değişken tanımlanırken başlangıç değerleri de verilebilir.
int dogumYili =  1981;

string adi = “Kadir”;
Değişkenler kullanılırken isimleri ile çağrılırlar.
Console.Write(adi);
 
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel