C# if Örnekleri
29 Ekim 2011 Cumartesi 22:53   Kadir Aba
C# ta if-else yapısı ile ilgili örnekler.  
 
C# ta if-else yapısı ile ilgili örnekler.   Örnek 1: Bir dersten geçme notunun 50 olduğu varsayılarak kullanıcıya notunu sorup dersten geçme kalma durumunu ekrana yazan program.
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int not;
      Console.Write("Kaç aldın? ");
      not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

      if (not >= 50)
      {
        Console.Write("geçtin");
      } else
      {
        Console.Write("kaldın");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
  Örnek 2: 150 TL ye kadar olan harcamaların normal üzerinin fazla harcama varsayıldığı bir durumda kullanıcıya harcama miktarını sorup normal veya fazla harcama yaptığını gösteren program.  
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int harcananPara;
      Console.Write("Kaç lira harcadın ?");
      harcananPara = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      if (harcananPara > 150)
      {
        Console.Write("çok harcama yaptın");
      }
      else
      {
        Console.Write("normal harcama yaptın");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
  Örnek 3: 20 ve 26 (20-26 dahil) derece arası sıcaklığın yaşanılabilir sıcaklık olduğu varsayılarak kullanıcıya bulunduğu ortamın sıcaklığı sorulup, ortamın yaşanılabilir veya yaşanılamaz sıcaklık olduğunu gösteren program.  
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sicaklik;
      Console.Write("bulunduğu n ortam kaç derece? ");
      sicaklik = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      if ((sicaklik >= 20) && (sicaklik <= 26))
      {
        Console.Write("Yaşanılabilir sıcaklık");
      }
      else
      {
        Console.Write("Yaşanılamaz sıcaklık");
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
    Örnek 4: Bir dersin başarı durumu aşağıdaki gibidir. 1 – Başarısız 2 – Geçer 3 – Orta 4 – İyi 5 – Pekiyi   Buna göre kullanıcıya dersten aldığı notu sorup başarı durumunu ekrana yazan program.  
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int not;
      Console.Write("kaç aldın? ");
      not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      if (not == 1) { Console.Write("Başarısız"); }
      if (not == 2) Console.Write("Geçer");
      if (not == 3) Console.Write("Orta");
      if (not == 4) Console.Write("İyi");
      if (not == 5) Console.Write("Pek iyi");
      Console.ReadKey();
    }
    }
}
  Örnek 5: Bir dersin başarı durumu aşağıdaki gibidir. 0-44 – Başarısız 45-54 – Geçer 55-69 – Orta 70-84 – İyi 85-100 – Pekiyi   Buna göre kullanıcıya dersten aldığı notu sorup başarı durumunu ekrana yazan program. Kullanıcı 0-100 aralığı dışında not girerse “hatalı not” uyarısı verilecek.  
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int not;
      Console.Write("Sınavdan kaç aldın ? ");
      not = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      if ((not >= 0) && (not <= 44)) Console.Write("Başarısız");
      if ((not >= 45) && (not <= 54)) Console.Write("Geçer");
      if ((not >= 55) && (not <= 69)) Console.Write("Orta");
      if ((not >= 70) && (not <= 84)) Console.Write("İyi");
      if ((not >= 85) && (not <= 100)) Console.Write("Pek iyi");
      if ((not < 0) || (not > 100)) Console.Write("Hatalı not yazdın");
      Console.ReadKey();
      
    }
  }
}
  Örnek 6:  Bir işyeri çalışanlarına maaşları dışında prim dağıtmaktadır. Prim hesabını aşağıdaki tabloya göre yapıldığı varsayılarak kullanıcıya aldığı maaş ve ürettiği ürün miktarını sorup alacağı toplam ücreti hesaplayan program.   1 – 10 parça        : Parça başı 5 TL 11 – 25 parça     : Parça başı 11 TL 26 – 40 parça     : Parça başı 17 TL 41 ve üzeri          : Parça başı 30 TL  
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int m, ps, p;

      Console.Write("Ne kadar maaş alıyorsun ?");
      m = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.Write("Kaç parça üretim yaptın ?");
      ps = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      p = 0;
      if ((ps >= 1) && (ps <= 10))
        { p = ps * 5; }
      if ((ps >= 11) && (ps <= 25))
        { p = ps * 11; }
      if ((ps >= 26) && (ps <= 40))
        { p = ps * 17; }
      if (ps >= 41)
        { p = ps * 30; }
      Console.Write("Alacağınız toplam ücret = {0} ", m + p);
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
   Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


if nedir

fikret     10 Ocak 2014 Cuma 1:09 PM    
26 25


saol abi sayende ödevimi yaptım

eyup     1 Ocak 2014 Çarşamba 7:32 PM    
22 11


teşekkür yardımcı oldun

     21 Nisan 2013 Pazar 3:32 PM    
19 11Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel