Delphi İle Veritabanına Bağlanma
17 Mart 2011 Perşembe 00:01   Kadir Aba
Delphi ile veritabanı uygulamaları gerçekleştirirken bir çok veri tabanı kullanılabilir. Bu dokümanda Jet oledb sağlayıcısı kullanarak Access veritabanına erişim yapılacaktır. Bunun için öncelikle Access ile bir veritabanı oluşturup veritabanında Musteriler ve ParaHareketleri adında 2 tane kaydedelim. Musteriler tablosunda müşteri bilgileri ParaHareketleri tablosunda ise müşterilerin yaptığı alışverişlerden oluşan para hareketleri yer alacaktır. Veritabanı Tablolar
 
Delphi ile veritabanı uygulamaları gerçekleştirirken bir çok veri tabanı kullanılabilir. Bu dokümanda Jet oledb sağlayıcısı kullanarak Access veritabanına erişim yapılacaktır. Bunun için öncelikle Access ile bir veritabanı oluşturup veritabanında Musteriler ve ParaHareketleri adında 2 tane kaydedelim. Musteriler tablosunda müşteri bilgileri ParaHareketleri tablosunda ise müşterilerin yaptığı alışverişlerden oluşan para hareketleri yer alacaktır. Veritabanı Tablolar Veritabanı ve içindeki tabloları oluşturduktan sonra Delphiden bu veritabanına ulaşım için gerekli adımları gerçekleştireceğiz. Delphiden Access veritabanına erişim işin ADO bileşen paleti kullanılacaktır. Ado Bileşen Paleti Veritabanındaki bilgilere erişim için öncelikle veritabanına erişim sağlamak gerekir. Bunun için kullanılması gereken ilk bileşen ADO paletindeki TADOConnection nesnesidir. AdoConnection nesnesinin ilk aşamada kullanacağımızı temel özellikleri ConnectionString, Connected ve LoginPrompt’dur. ConnectionString: Hangi veritabanına bağlanacağımızı belirleyeceğimiz bağlantı cümlesi. Connected: Bağlantı cümlesini yazdıktan sonra veritabanı ile delphi uygulamamız arasındaki bağlantıyı açmak için kullanacağımız özellik. LoginPrompt: Şifre sorma onayı. Eğer veritabanınızın şifresi varsa bu özelliği true yaparak her seferinde şifre sormasını sağlayabilirsiniz. Veritabanınızın şifresi yoksa da bu özelliği false yaparak sürekli şifre sormasını engelleyebilirsiniz. AdoConnection Nesnesi Özellikleri ADOConnection nesnemizde ilk olarak ConnectionString değerini ayarlamalıyız. Bunun için ilgili özelliğin yan tarafında üzerinde 3 tane nokta ola tuşa tıklıyoruz ve karşımıza aşağıdaki ekran geliyor. ConnectionString oluşturma Bize sunulan iki seçenekten (use Data Link File, Use Connection String) ikincisi olan Use Connection String’i kullanmak ve bunun değerini ayarlamak için Build… tuşuna tıklıyoruz. Açılan penceredeki sağlayıcı sekmesinden Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider’ı seçerek ileri tuşuna tıklıyoruz. ConnectionString oluşturma adım 1 İleri tuşuna bastığımız zaman karşımıza Bağlantı sekmesi çıkar. Bu sekmede veritabanımızın bulunduğu yeri seçip Tamam tuşuna tıklamamız yeterlidir. Eğer bağlantının durumunu kontrol etmek isterseniz Bağlantıyı Sına tuşunu kullanabilirsiniz. ConnectionString oluşturma adım 2 Artık veritabanı dosyamız ile Delphi uygulamamız arasında bir bağlantı kurulmuş durumdadır. Bundan sonra ADOTable, DataSource, DBGrid gibi bileşenleri kullanarak veritabanımızdaki tablolara erişeceğiz ve onlardaki bilgileri alacağız.
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


Anlatıklarını yapınca çalışması gerekir. Bir sorun görünmüyor. Hata mesajını yazarsan daha iyi yardımcı olabilirim. Veya veritabanı ile ufak bir uygulama yapıp ekleyebilirim.

Kadir ABA     12 Kasım 2011 Cumartesi 21:47    
3 0


merhaba arkadaşlar Ben delphide access veritabanı kullanarak küçük bir program yazmaya çalışıyorum. Access ile delphi yi adoconnection,adotable ve datasource nesnelerini kullanarak bağladım. Access te kisi_id --- otomatik sayı kisi_isim --- metin kisi_foto --- ole nesnesi şeklinde bir veri tabanı oluşturdum. kişi id ve ismini delphide gösterebiliyorum fakat fotografı delphide gösteremiyorum. dbimage nesnesini kullandığımda hata veriyor. Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

oguz     12 Kasım 2011 Cumartesi 01:22    
0 0Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel