Delphi - Pascal While-Do Döngüsü
29 Kasım 2011 Salı 22:10   Kadir Aba
While-Do döngüsü, belirtilen şartın doğru olduğu sürece devam eden döngüdür. Döngünün sonlanması için şartın sağlanmaması veya döngü çıkış komutlarının kullanılması gerekir.
  while ŞART do
  begin
    // komut yada komutlar
  end;
While döngüsünde şart, döngüye girilmeden önce kontrol edilir. Eğer şart doğru olursa döngü içerisine girilir fakat verilen şart yanlış olursa program döngü içerisine girmeden devam eder.
 
While-Do döngüsü, belirtilen şartın doğru olduğu sürece devam eden döngüdür. Döngünün sonlanması için şartın sağlanmaması veya döngü çıkış komutlarının kullanılması gerekir.
  while ŞART do
  begin
    // komut yada komutlar
  end;
While döngüsünde şart, döngüye girilmeden önce kontrol edilir. Eğer şart doğru olursa döngü içerisine girilir fakat verilen şart yanlış olursa program döngü içerisine girmeden devam eder. While döngüsünün kullanımını anlamamıza yardımcı olacak en basit örneklerden birisi aşağıdaki gibidir. Örnekte ekrana 10 kere "www.dersnotusitesi.com" yazılacaktır.
var i : Integer;
begin
  i := 1;
  while i <= 10 do
  begin
    Writeln('www.dersnotusitesi.com');
    inc(i);
  end;
  Readln;
end.
Döngünün 10 kere devam etmesini sağlamak için i değişkeni kullanılmıştır. Değişkenin değeri döngüden önce 1'e eşitlenmiş ve while döngüsünün şartıda i<=10 olarak belirlenmiştir. Yani i 10 ve daha küçük olduğu sürece devam edecektir. Ayrıca döngünün her adımında inc(i) komutu ile i değeri bir bir artırılmıştır. Bu artırma ile i'nin 10 değerine ulaşması sağlanır. Eğer artırma adımı olmazsa i değeri en başta atanan 1 değerinde kalacak ve döngü hiç bir zaman sonlanamayacaktır. While döngüsünün kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlardan birisi de budur. Örnek: Kullanıcının gireceği iki sayı arasında kalan çift sayıları ekrana yazdıran program. Çözüm: Sorunun çözümü için önce kullanıcıdan iki sayı istenir ve döngü bu iki arasında işleyecek şekilde kurulur. Sorunun bir çok çözümü vardır. Döngü birer birer artırılıp her adımda sayının çift olup olmadığı kontrol edilebileceği gibi kullanıcının girdiği ilk sayı çiftse ikişer ikişer (girilen sayı tekse bir fazlası, çifte girilen sayı kullanılır) artırılarak devam eder.
var s1,s2 : Integer;
begin
  Write('Birinci sayiyi yaziniz ');
  Readln(s1);
  Write('ikinci sayiyi yaziniz ');
  Readln(s2);
  if (s1 mod 2 = 1) then inc(s1);
  while (s1 <= s2) do
  begin
    Writeln(s1);
    s1 := s1 + 2;
  end;

  Readln;
end.
Örnek: Kullanıcının gireceği sayıları toplayan program. Kullanıcının gireceği sayı 0 olmadığı sürece sayı istemeye devam edecek ve toplama işlemi yapılacak. 0 sayısı girildiği zaman döngü durdurulacak. Çözüm:
var sayi,toplam : Integer;
begin
  toplam := 0;
  sayi := 1;
  while sayi <> 0 do
  begin
    Write('bir sayi yaziniz ');
    Readln(sayi);
    toplam := toplam + sayi;
  end;
  Writeln('Yazdiginiz sayilarin toplami = ',toplam);
  Readln;
end.
   
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


helalın var buyuk sevaba gectın :)

bahce myo      18 Temmuz 2013 Perşembe 10:50 PM    
0 0Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel