Delphi - Rastgele (Random) Sayı Üretmek
3 Aralık 2010 Cuma 11:57   Kadir Aba
Delphi'de Rastgele Sayı Üretmek Delphi kullanarak rastgele sayı üretmek için Random komutu kullanılır. Random fonksiyonu parametreli veya parametresiz olarak kullanılabilir. Eğer Fonksiyon parametresiz kullanılır ise 0 ile 1 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir. Eğer fonksiyon parametreli olarak kullanılırsa 0 ile kullanılan parametre arasında kalan sayılar arasından (0 dahil) rastgele bir tamsayı üretir
 
Delphi'de Rastgele Sayı Üretmek Delphi kullanarak rastgele sayı üretmek için Random komutu kullanılır. Random fonksiyonu parametreli veya parametresiz olarak kullanılabilir. Eğer Fonksiyon parametresiz kullanılır ise 0 ile 1 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir. Eğer fonksiyon parametreli olarak kullanılırsa 0 ile kullanılan parametre arasında kalan sayılar arasından (0 dahil) rastgele bir tamsayı üretir.
var
  uretilenSayi : Real;
begin
  uretilenSayi := Random;
end;
Random fonksiyonunun parametresiz kullanımına örnek kodlar yukarıdaki gibidir. Yukarıda uretilenSayi adında Real tipinde bir değişken tanımlanmış ardından bu değişkene değer atamak için Random komutu kullanılmıştır. Fonksiyon birkaç kez çalıştırılır ise fonksiyonun üreteceği değerler aşağıdaki gibi olabilir.
0,0313799395225942
0,861048467224464
0,202580965124071
0,671654418576509
0,318691271124408
Random kullanılarak ondalıklı sayı üretmek yerine tam sayı üretilmek istenirse o zaman fonksiyon parametreli olarak kullanılmalıdır.
var
  uretilenSayi : Integer;
begin
  uretilenSayi := Random(100);
end;
Yukarıdaki kodlarda Integer tipinde uretilenSayi adında bir değişken tanımlanmış ve bu değişkene 0 ile 99 arasında rastgele bir değer atanmıştır. Örnekte 0 ve 99 sayıları rastgele sayı üretme aralığına dahildir. Kullanıcı rastgele sayı üretme aralığını 0’dan başlatmak yerine başka bir sayıdan başlatmak isteyebilir. Örneğin kullanıcı 25 ile 40 (25 ve 40 dahil) arasında rastgele sayı üretmek isterse kullanması gereken kod aşağıdaki gibi olmalıdır.
var
  uretilenSayi : Integer;
begin
  uretilenSayi := Random(16) + 25; // 25 ile 40 arasında sayı üretir.
end;
Yukarıdaki örnekte Random(16) komutu 0 ve 15 arasında bir sayı üretir. Kullanıcı üretilen bu sayıya 25 değerini eklerse üretilen sayı 25-40 aralığına taşınmış olur. Random fonksiyonu rastgele sayı üretmesine rağmen üretilen sayılar tamamen rastgele değildir. Bu mekanizmada kullanılan bir rastgele sayı üretme algoritması vardır. Rastgele sayı üretirken sadece Random komutu kullanılır ise üretilen sayılar programın her çalıştırılmasında aynı olacaktır, yani program rastgele sayı değil sözde rastgele sayı üretmiş olacaktır. Bu da bazı durumlar için uygun olabileceği gibi (örneğin şifreleme algoritmaları) bazı durumlar için uygun olmayabilir. Programı her çalıştırılmasında aynı sırada bir rastgelelik yerine farklı bir rastgele sayı üretmesini istersek Randomize komutunu kullanmamız gerekir.
var
  uretilenSayi : Integer;
begin
  Randomize;
  uretilenSayi := Random(16) + 25; // 25 ile 40 arasında sayı üretir.
end;
Uygulama Örneği

Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


hocam bunlar çok basit ya biraz çalışma istiyor

mehmet     24 Aralık 2010 Cuma 10:08    
0 0Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel