Delphi ve Pascalda Record Tipler
11 Ocak 2012 Çarşamba 18:10   Kadir Aba
Alt alan olarak adlandırılan birden fazla değişken tipini içerisinde barındıran yapılardır. Record içerisinde tanımlanan her bir alt alanın kendi değişken tipi vardır. Record olarak tanımlanan veriler programın TYPE alanına yazılmak zorundadır.
 
Alt alan olarak adlandırılan birden fazla değişken tipini içerisinde barındıran yapılardır. Record içerisinde tanımlanan her bir alt alanın kendi değişken tipi vardır. Record olarak tanımlanan veriler programın TYPE alanına yazılmak zorundadır.
Kayit_tip_adi = Record
  alt_degisken_adi_1 : degisken_tipi;
  alt_degisken_adi_2 : degisken_tipi;
  alt_degisken_adi_3 : degisken_tipi;
End;
  Şeklinde tanımlanır. Her bir record içerisinde birden fazla alan tanımlanabilr. Record tanımlamaları end ile sonlandırılmalıdır. Eğer record tipler içerisinde aynı değişken tipine sahip olan değişkenler varsa bunlar virgül ile ayrılabilirler.
kisi = record
  adi, soyadi : String;
  yasi : byte;
end;
  Yukarıda tanımlanan kişi isimli record tipin adi, soyadi ve yasi alt alanları bulunmaktadır. Herhangi bir tipin alt alanlarına ulaşabilmek için değişken isminden sonra nokta işareti kullanılır.
musteri : kisi;
Yukarıda musteri isimli bir değişken tanımlanıyor ve tipi kisi oluyor.
musteri.adi :=’Kadir’;
musteri.soyadi := ‘Aba’;
musteri.yasi  := 30;
kisi tipinde tanımlanmış olan musteri değişkenine bilgiler aktarılıyor.   ÖRNEK: Bir kitaba ait ad, yazar adı, sayfa sayısı, kategorisi, basım yılı bilgilerini içeren kitap adında bir record tip tanımlayıp, kullanıcıdan ilgili bilgileri alıp yeniden ekrana yazdıran programı yazınız.
program RecordOrnegi;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
 
type
  kitap = record
    adi : String;
    yazaradi : String;
    sayfaSayisi : Integer;
    kategorisi : String;
    basimYili : Integer;
  end;
 
var
  k : kitap;

begin
  Write('Kitabin adini yaziniz : ');
  readln(k.adi);
  Write('Yazarinin adini yaziniz :');
  readln(k.yazaradi);
  Write('Sayfa sayisini yaziniz :');
  readln(k.sayfaSayisi);
  Write('Kitabin kategorisini yaziniz :');
  readln(k.kategorisi);
  Write('Basim yilini yaziniz :');
  Readln(k.basimYili);
  Writeln('----------------------------------------');
  Writeln('KITABA AIT BILGILER ASAGIDAKI GIBIDIR');
  Writeln('----------------------------------------');
  Writeln('Adi: ',k.adi);
  Writeln('Yazar Adi: ',k.yazaradi);
  Writeln('Sayfa Sayisi: ',k.sayfaSayisi);
  Writeln('Kategorisi: ',k.kategorisi);
  Writeln('Basim Yili: ',k.basimYili);
  Readln;
end.
  Programa ait örnek ekran görüntüsü de aşağıdaki gibidir. Record Tip Örneği  
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel