Delphide Case Of Kullanımı
30 Ekim 2011 Pazar 19:53   Kadir Aba
Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla Delphi ve Pascalda IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir.
 
Karşılaştırma komutları program akışını istenilen şartlara göre değiştirmek için kullanılan komutlardır. Program ilerlerken farklı durumlarda hangi komutların işlem göreceğini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar. Bu amaçla Delphi ve Pascalda IF-THEN-ELSE ve CASE-OF komutları kullanılabilir. CASE - OF Case-Of yapısı da if'in kullanım amacıyla aynıdır. Bazen bir biri ardına yazılmış if ifadeleri sadece bir değişkenin farklı değerlerini kontrol eder. Örneğin öğrenciye sorulan bir not değerinin hangi aralıklarda olduğunu ard arda yazılan if ifadeleri ile kontrol edebileceğimiz gibi case-of kullanarak ta kontol edebiliriz. Böylece sürekli yazılan if ifadelerinden kurtulduğumuz gibi kodlarımızı da daha okunaklı hale getirmiş oluruz. case ve of kelimeleri arasına değerlendirilmesi yapılacak olan değişkeni yazmamız gerekir. Burada kullanılacak olan değişken sayı tipinde bir değişken olmalıdır. Karşılaştırma yapılırken değer doğrudan bir sayı ile veya bir sayı aralığı ile karşılaştırılabilir. Komutun sonunda kullanılan else kelimesi ise daha önce yazılan karşılaştırma değerlerinden herhangi birine karşılık gelmediği zaman ne yapılacağını belirtir. Her bir karşılaştırma adımında eğer birden fazla komut kullanılacaksa bu komutların begin-end arasına yazılması gerekir. Öğrenciden notunu sorup, öğrencinin yazdığı notu case-of ile değerlendiren örnek.  
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var
  notu : Integer;
begin
  Write('Sinavdan kac aldin? ');
  Readln(notu);

  case notu of
    0 : Write('Sifir aldin');
    1..44: Write('Basarisiz');
    45..54: Write('Geçer');
    55..69: Write('Orta');
    70..84: Write('İyi');
    85..99: Write('Pekiyi');
    100: Write('Süper');
    else Write('Yanlis Not Yazdin');
  end;
  Readln;

end.
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel