Görsel Programlama I Dersi Final Sınavı Soru ve Cevapları
17 Ocak 2012 Salı 22:10   Kadir Aba
17 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama 1 dersi final sınavı soru ve cevapları.  
 

17 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama 1 dersi final sınavı soru ve cevapları.   1. Bir formun başlığındaki yazıyı kayan yazı haline getirmek için eklememiz gereken bileşenleri ve yazmamız gereken kodları da belirterek yapılması gereken işlemleri adım adım yazınız.  

 /* Timer bileşenini kullanmalıyız. Timer bileşenini Enabled özelliği true yapılmalı ki program başladığı anda istediğimiz olayda çalışsın. Yazının daha hızlı yada daha yavaş kayması için timer bileşeninin Interval özelliği değiştirilebilir. Daha sonra bileşenin OnTimer olayına aşağıdaki kodlar yazılmalıdır. */

form1.Caption := Copy(form1.Caption,2,length(form1.caption))+ Copy(form1.Caption,1,1);

2. Sayısal Loto adlı oyunda amaç 1 ile 49 arasında rastgele belirlenecek olan 6 tane sayıdan en az 3 tanesi tahmin etmektir. Yan tarafta verilen şekil basit bir sayısal loto tahmin programıdır. Bu programda sayıları üret butonuna basıldığı zaman formda bulunan 6 tane edit bileşenine 1 ile 49 arasında (1 ve 49 dahil) rastgele sayılar yazılmaktadır. Durumu anlatan kodları yazınız.

  Randomize;
  Edit1.Text := IntToStr(random(49)+1);
  Edit2.Text := IntToStr(random(49)+1);
  Edit3.Text := IntToStr(random(49)+1);
  Edit4.Text := IntToStr(random(49)+1);
  Edit5.Text := IntToStr(random(49)+1);
  Edit6.Text := IntToStr(random(49)+1);

  3. Temsili bir kullanıcı giriş ekranı yapmanız isteniyor. Programda kullanıcı adının nevsehir, şifrenin ise 123 olduğu varsayılmıştır. Kullanıcı, kullanıcı adı şifresini girdikten sonra tamam tuşuna basarak programa girecektir. Eğer kullanıcı, bilgileri doğru yazdıysa oturum açıldı, yanlış yazdıysa kullanıcı adı veya şifrenizi yanlış yazdınız uyarısı verecektir. Anlatılanları gerçekleştiren kodları yazınız.

  if (Edit1.Text = 'nevsehir') and (edit2.Text = '123') then
    ShowMessage('Oturum Açıldı') else
    ShowMessage('Kullanıcı adınızı veya şifrenizi yanlış yazdınız');

  4. Yandaki ödeme ekranında kullanıcı önce yapmış olduğu alışverişin tutarını yazacaktır. Daha sonra kdv dahil ve hariç seçeneğini işaretleyip, taksit sayısını da belirledikten sonra hesapla butonuna tıklayacaktır. Buton gerekli bilgileri alıp taksit tutarını belirleyip en alttaki alana taksitin miktarını yazacaktır. Eğer kullanıcı kdv dahil seçeneğini seçerse tutara ekleme yapılmadan taksit hesaplanacak, fakat kullanıcı kdv hariç seçeneğini işaretlerse tutara %18 kdv eklendikten sonra taksit hesaplanacaktır. Ayrıca kullanıcı comboboxtan 1-12 arasındaki taksitlerden istediği bir taksiti seçebilecektir. Yukarıda anlatılanları gerçekleştiren kodları yazınız.

var
  tutar,taksit : double;
  taksitSayisi : Integer;
begin

  tutar := StrToFloat(Edit1.Text);
  taksitSayisi := StrToInt(ComboBox1.Text);
  if ( CheckBox1.Checked) then
  begin
    taksit := tutar / taksitSayisi;
  end else
  begin
    tutar := tutar*1.18;
    taksit := tutar / taksitSayisi;
  end;

  Edit2.Text := FloatToStr(taksit);
end;
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel