Görsel Programlama I Dersi Vize Sınav Soruları ve Cevapları
19 Kasım 2011 Cumartesi 10:53   Kadir Aba
19 Kasım 2011 Cumartesi günü yapılan Görsel Programlama I dersi vize sınavı soru ve cevapları.  
 
19 Kasım 2011 Cumartesi günü yapılan Görsel Programlama I dersi vize sınavı soru ve cevapları.   1.       Sağ taraftaki formda 1 adet Edit (Edit1), 1 adet Label (Label1) ve 1 adette CheckBox (CheckBox1) yer almaktadır. Kullanıcı edit bileşenine yazarken, eğer checkbox işaretli ise yazılan karakterlerin sayısı labelda gösterilecektir, checkbox işaretli değil ise gösterilmeyecektir. Anlatılanları gerçekleştiren kodları yazınız. 
if (CheckBox1.Checked) then
    Label1.Caption := Inttostr(Edit1.GetTextLen);
 
2.       Sağdaki şekilde yer alan formda 1 adet buton ve 1 adet ListBox (listBox1) bileşeni yer almaktadır. Butona tıklandığı zaman, listbox bileşeninin içeriği temizlendikten sonra 0 ile 50 arasında rastgele 100 tane sayı üretilip bu sayılar listbox bileşenine yazılacaktır. Anlatılanları gerçekleştiren kodları yazınız. 
var i : Integer;
begin
    ListBox1.Items.Clear;
    Randomize;
    for i := 1 to 100 do
        ListBox1.Items.add(IntToStr(Random(50)));
end;
   
   
3.       Sağdaki şekilde yer alan formda 1 adet Button ve 1 adet Memo (memo1) bileşeni yer almaktadır. a) Memo bileşenine yazıldıkça içindeki yazılar otomatik olarak “yazi.txt” isimli bir dosyaya kaydedilecektir.  b) Button bileşenine tıklandığı zaman “yazi.txt” dosyasında yer alanlar memo bileşeninin içine yazılacaktır. Anlatılanları gerçekleştiren kodları yazınız.  a)            Bileşen Adı: Memo1 Olay Adı: Change Yazılacak Kod:
    Memo1.Lines.SaveToFile('yazi.txt');
  b)           Button1.Click: 
    Memo1.Lines.LoadFromFile('yazi.txt');
  4.       Yandaki şekilde yer alan formda 1 tane Panel (panel1), 1 tane RadioGroup (RadioGroup1), 3 tane ScrollBar (sb1, sb2, sb3) ve 3 tane de Label yer almaktadır. Kullanıcı RadioGroup bileşenindeki seçeneklerden birini seçtikten sonra ScrollBarların değerlerini istediği gibi seçip renkler oluşturacaktır. Oluşturulan bu renklerde ScrollBarların değerleri değişir değişmez yapılan seçime göre ya panelin zemin rengini ya da panelin yazı rengini değiştirecektir. Anlatılanları gerçekleştirebilmemiz için yapmamız gereken ön ayarları ve yazmamız gereken kodları yazınız. Kodların hangi bileşenlerin hangi olaylarına yazılması gerektiğini belirtiniz.  scrollBar bileşenlerinin min ve max değerleri 0 – 255 e ayarlarnır.
var r,g,b: Integer;
begin
    r := ScrollBar1.Position;
    g := ScrollBar2.Position;
    b := ScrollBar3.Position;

    case (RadioGroup1.ItemIndex) of
        0: Panel1.Color := rgb(r,g,b);
        1: Panel1.Font.Color := rgb(r,g,b);
    end;
end;
Kodlar her bir scrollbar bileşeninin change olayına yazılır veya birini yazılıp diğerlerinde aynı olay seçilir.  
 
5.       Yandaki şekilde yer alan 500x500 ebatlarından oluşan formda 50x50 boyunda 1 adet Panel (panel1) ve 1 adet Button yer almaktadır. Butona her basmamızda panel bileşeni formun farkı yerlerine rastgele olarak gider. Bunu gerçekleştiren kodları yazınız.   
var l,t: IntegeR;
begin
    Randomize;
    l := random(450);
    t := random(450);
    Panel1.Left := l;
    Panel1.Top := t;
end;
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel