Görsel Programlama I (3-7 Ekim Haftası Dersleri)
10 Ekim 2011 Pazartesi 23:44   Kadir Aba
Görsel dillerde kullanılan Edit ve benzeri bileşenlerde sıklıkla kullanılan olaylardan birisi de Change olayıdır. Change olayı bileşen içerisindeki yazı değiştikçe tetiklenen bir olaydır. Delphide Edit bileşeninin kullanımı için tıklayınız.
 
Görsel dillerde kullanılan Edit ve benzeri bileşenlerde sıklıkla kullanılan olaylardan birisi de Change olayıdır. Change olayı bileşen içerisindeki yazı değiştikçe tetiklenen bir olaydır. Delphide Edit bileşeninin kullanımı için tıklayınız. Örnek: Edit Change olayını anlatan aşağıdaki örnekte 3 adet Edit ve 3 adet label bileşeni kullanılmıştır. Edit bileşenlerinin isimleri sırası ile edtAd, edtSoyad ve edtIsim olarak değiştirilmiştir. Örnekte yapılmak istenen edtAd ve edtSoyad bileşenlerinin içeriği değiştiği zaman edtIsim bileşenin içeriğini oluşturacaklardır. Örnek uygulamanın ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. Edit Change Örnek   Uygulamanın çalışması için öncelikle edtAd isimli bileşenin Change olayında bulunması gereken kodları yazıyoruz.
edtIsim.Text := edtAd.Text + ' ' + edtSoyad.Text;
Daha sonra aynı kodları edtSoyad içinde yazmamız gerekiyor. Fakat aynı kodları tekrar yazmak yerine edtSoyad bileşeninin change olayında edtAdChange olayını seçiyoruz. Böylece aynı kodları yeniden yazmamış oluyoruz. edtIsim bileşenindeki değerin kullanıcı tarafından değiştirilemez olmasını ve edtIsim bileşeninin erişilemez olmasını istiyorsanız eğer ReadOnly özelliğini true, Enabled özelliğini de false yapmanız gerekir. Örnek uygulamayı indirmek için tıklayınız.  
 Örnek: Bu uygulamada 2 tane edit bileşeni kullanıp 2 farklı button yardımı ile editlerdeki bilgiyi birbirlerine aktarma işlemini gerçekleştireceğiz. Uygulamanın ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Edit Bilgi Aktarma  
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  edit2.Text := Edit1.Text;
  Edit1.Clear;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  Edit1.Text := Edit2.Text;
  Edit2.Clear;
end;
Yukarıdaki kodlar ise buttonlara yazmamız gereken kodlardır. İlgili uygulamayı indirmek için tıklayınız. Örnek: Bu örnekte kullanıcı adı ve şifre kontrolü yapılacaktır. Kullanıcının yazdığı kullanıcı adı ve şifre daha önceden belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile uyuşuyorsa formumuzun rengi yeşil olacak, kullanıcı adı veya şifre uyuşmuyorsa formumuzun rengi kırmızı olacaktır. Önceden belirlenen kullanıcı adı "aba" şifre ise "1" olarak belirlenmiştir. Uygulamanın ekran görüntüsü ve kodları aşağıdaki gibidir. Örnek uygulamayı indirmek için tıklayınız. Şifre Kontrolü Uygulaması
  if (edit1.Text = 'aba') and (edit2.Text = '1') then
    form1.Color := clGreen else
    form1.Color := clred;
  Rastgele Sayı Üretmek Delphide rastgele sayı üretmek için Random komutu kullanılır. Rastgele sayı üretme konusu için tıklayınız. Rastgele sayı üreterek form üzerinde bulunan bir button bileşeninin fare üzerine geldikçe fareden kaçmasını sağlayan bir uygulama gerçekleştirilebilir Uygulamada button bileşeninin OnMouseMove olayı kullanılacaktır. Fare buttonun üzerine geldikçe button için yeni left ve top değerleri üretilecek ve button yeni yerine taşınacaktır.
procedure TForm1.Button1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);

var
  yeniLeft, yeniTop : Integer;
begin
  Randomize;
  yeniLeft := Random(550);
  yeniTop := Random(400);
  button1.Left := yeniLeft;
  button1.Top := yeniTop;
end;
Programın ekran görüntüsü de aşağıdaki gibi olacaktır. Uygulamayı indirmek için tıklayınız.   Fareden Kaçan Button   Form Üzerindeki Buttonun Yerini Değiştirmek Form üzerinde bulunan bir buttonun yerini form üzerinde bulunan diğer buttonlar yardımı ile değiştirilmesini anlatan uygulamanın kodları ve ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 4 farklı yön tuşunu kullanarak buttonu sola, sağa, aşağı ve yukarı hareket ettiriyoruz. Uygulamayı indirmek için tıklayınız.
procedure TForm1.btnSagClick(Sender: TObject);
begin
  btnGezgin.Left := btnGezgin.Left + 1;
end;

procedure TForm1.btnSolClick(Sender: TObject);
begin
  btnGezgin.Left := btnGezgin.Left - 1;
end;

procedure TForm1.btnYukariClick(Sender: TObject);
begin
    btnGezgin.Top := btnGezgin.Top - 1;
end;

procedure TForm1.btnAsagiClick(Sender: TObject);
begin
    btnGezgin.Top := btnGezgin.Top + 1;
end;
  Gezgin Button
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel