Görsel Programlama I (10-28 Ekim Haftası Dersleri)
30 Ekim 2011 Pazar 19:01   Kadir Aba
Form üzerinde bulunan herhangi bir bileşenin yerini, bileşenin left özelliğini kullanarak değiştirme örneği. Örnekte bileşen olarak button nesnesi kullanılmıştır. Ayrıca yeri değişen button bir anda yer değiştirmek yerine kayarak yer değiştirmektedir.
 
Form üzerinde bulunan herhangi bir bileşenin yerini, bileşenin left özelliğini kullanarak değiştirme örneği. Örnekte bileşen olarak button nesnesi kullanılmıştır. Ayrıca yeri değişen button bir anda yer değiştirmek yerine kayarak yer değiştirmektedir. Örnek hem for döngüsü hem de while döngüsü kullanılarak yapılmıştır.   Sağa doğru ilerletmek için
procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
var i : Integer;
begin
  for i := 1 to 50 do
  begin
    Button1.Left := Button1.Left + 1;
  end;
end;
Sola doğru ilerletmek için
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var i : Integer;
begin
  i := 1;
  while i < 50 do
  begin
  Button1.Left := Button1.Left - 1;
  inc(i);
  end;
end;
    CheckBox Bileşinin kullanımı için tıklayınız. RadioButton Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. RadioGroup Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. ComboBox Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. ListBox Bileşeninin kullanımı için tıklayınız.   ListBox Örnek: ListBox bileşeninin çoklu seçme "MultıSelect" özelliğini true yaptığımız zaman CTRL tuşunu kullanarak veya farenin sol tuşuna basılı iken fareyi listboxın elemanları üzerinde sürükleyerek birden fazla elemanı aynı anda seçebiliriz. Forma 2 tane listbox ekleyip soldaki listboxta seçili olan elemanları sağdaki listboxa aktaran ve soldaki seçili olan elemanları temizleyen örnek. ListBox Eleman Aktarma  
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  i : Integer;
begin
  for i := 0 to ListBox1.Items.Count - 1 do
  begin
    if (ListBox1.Selected[i]) then
      ListBox2.Items.Add( ListBox1.Items.Strings[i] );
  end;
  ListBox1.DeleteSelected;
end;
Panel Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. GroupBox Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. Memo Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. ScrollBar Bileşeninin kullanımı için tıklayınız. ScrollBar kullanarak renk oluşturma örneği için tıklayınız. TrackBar Bileşeninin kullanımı için tıklayınız.   10-28 Ekim 2011 arası normal öğretim dersinde yapılan örnekler. 10-28 Ekim 2011 arası ikinci öğretim dersinde yapılan örnekler.    
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel