Microsoft Office Word 2007 Ders Notları
31 Aralık 2010 Cuma 15:30   Kadir Aba
A. Word’e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki yazılarımızı yazmak ve yazıcıdan kâğıda döküm almaktır. Ancak, Word, gelişmiş özellikleri sayesinde bu kullanım amacının dışında tablolar yapmak, şekiller çizmek, sütunlar oluşturmak, yazı içine resimler eklemek, adres etiket basmak gibi amaçlarla da kullanılabilir. Belge Word’ü açtığımız zaman program bize belge ön adıyla başlayan boş bir sayfa verir. Belge, ana program penceresi içinde bir alt pencere şeklinde bulunur. Kullanıcı isterse belge içindeki sayfa sayısını artırabilir.
 
A. Word’e Giriş ve Ekran Öğeleri Word, Microsoft Office paketinde yer alan bir kelime işlem programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki yazılarımızı yazmak ve yazıcıdan kâğıda döküm almaktır. Ancak, Word, gelişmiş özellikleri sayesinde bu kullanım amacının dışında tablolar yapmak, şekiller çizmek, sütunlar oluşturmak, yazı içine resimler eklemek, adres etiket basmak gibi amaçlarla da kullanılabilir. Belge Word’ü açtığımız zaman program bize belge ön adıyla başlayan boş bir sayfa verir. Belge, ana program penceresi içinde bir alt pencere şeklinde bulunur. Kullanıcı isterse belge içindeki sayfa sayısını artırabilir. Temel Ekran Görüntüsü Word programını açtığımız zaman karşımıza aşağıdaki gibi ekran çıkar. Word Ekran Görüntüsü Office Düğmesi: Belge ve programla ilgili birçok komutu uygulayabileceğimiz menünün yer aldığı düğmedir. Düğmeden açılan menünün sol tarafında belge ile çalışmak için gereken komutlar, sağ tarafında son zamanlarda kullanılmış belgeler ve alt tarafında ise Word seçenekleri yer alır. Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Bu araç çubuğunda sıklıkla kullanılan Word komutları yer alır. İstenildiği zaman buraya yeni komutlar eklenebileceği gibi orada bulunan komutlar listeden çıkartılabilir. Belge Başlığı: Aktif olan belgenin isminin yazıldığı alandır. Pencere Düğmeleri: Word’ü kapatmak, simge durumuna almak ve tam ekran yapmak / aşağı geri getirmek komutlarının bulunduğu alan. Menüler: Sürekli aktif olan ve o an kullanılan nesneye göre değişiklik gösteren menülerin yer aldığı şerittir. Menü Şeridi: Seçilen menünün komutlarının yer aldığı şerittir. Menü seçildiği zaman şeritteki komutlarda ona göre değişir. Cetveller: Dikey ve yatay olmak üzere iki adet cetvel vardır. Bunlarda ekranın üst ve sol kısmında yer alırlar. Cetvelleri kullanarak sayfadaki yazım alanını ve kenar boşluklarını da ayarlayabiliriz. Dikey Kaydırma Çubuğu: Sayfadaki görünen alanı değiştirmek için kullanılır. Ekran Yakınlaştırma: + ve – tuşlarını kullanarak belge görünümünün boyutu ile oynayabiliriz. Belgeyi daha büyük veya daha küçük gösterebiliriz. Ayrıca klavyeden CTRL tuşu basılı iken farenin scroll tuşunu çevirerek aynı işlemi gerçekleştirebiliriz. Belge Görünüm Düğmeleri: Belgenin normal, anahat, taslak, tam okuma sayfası ve web görünümlerinde gösterilmesini sağlar. Yazım Dili: Belgenin geçerli olan yazım dilini gösterir. Yazım Denetimi: Belgede yazım denetimi yapılmasını sağlar. Durum Çubuğu: Belge ile ilgili bilgiler veren çubuktur. B. Dosya İşlemleri Yeni Boş Belge Açma Word programında bir belge üzerinde çalışırken bunu kapatmadan başka bir belge açılabilir. Yeni boş bir belge açmak için aşağıdakilerden birisi kullanılabilir.
 • Office Düğmesi  à Yeni à Boş Belge komutu
 • Klavyeden CTRL + N tuş bileşeni
Kayıtlı Belgeyi Açma Daha önce yazılıp kaydedilmiş bir belgeyi açmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.
 • Office Düğmesi à Aç komutu.
 • Klavyeden CTRL + O tuş bileşeni.
 • Office Düğmesi à Sağ kısımdaki “Son Belgeler” alanından. (Eğer açmak istediğiniz belge listede varsa)
Açık Olan Belgeler Arasında Geçiş Yapma Word programında aynı anda birden fazla belge ile çalışılabilir. Belgelerden birinden diğerine geçmek için aşağıdaki işlemler kullanılabilir.
 • Görünüm menüsü àPencerelerde Geçiş Yap komutu
 • CTRL + F6 tuş bileşeni
Belgeyi Kaydetme Word programında açtığımız boş belgenin adları sırası ile belge1, belge2 … gibi devam eder. Bu ad geçici bir addır ve belgeyi uzun süreli korumak istiyorsak kaydetmemiz gerekir. Bir belgeyi kaydetmek için aşağıdaki işlemler kullanılabilir.
 • Office Düğmesi à Kaydet komutu
 • CTRL + S tuş kombinasyonu
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğundaki Kaydet düğmesi
Belgeyi Farklı Kaydetmek Zaten kayıtlı olan bir belgeyi farklı bir isimle, farklı bir yere kaydetmek istediğimiz zaman kullanmamız gereken komut farklı kaydet komutudur. Farklı kaydet komutuna Office Düğmesini kullanarak erişebiliriz. C. Belgeye Yazmak ve Düzeltmeler Yapmak Word programında belge içine yazarken sadece paragraf sonralarında yeni paragrafa geçmek için enter tuşu kullanılır. Yani her satırın sonunda enter tuşuna basılmaz. Paragraf içinde satır sonlarına gelindiğinde satır sonuna sığmayan sözcük otomatik olarak bir alt satıra kayar. Buna sözcük kaydırma denir. Yeni boş bir belgede imleci, yazarak, enter tuşuna basarak, boşluk tuşuna basarak veya tab tuşuna basarak ileriye ve aşağıya doğru hareket ettirebiliriz. Bu şekilde hareket ederek gitmediğimiz yerlere ok tuşları ile gidemeyiz. Yani belgenin yazarak kullanmadığımız yerlerine imleci yön tuşları ile götüremeyiz. Yazarken Aşağıdaki Kurallara Dikkat Etmeliyiz
 • Satır sonlarına alt satıra geçmek için Enter tuşuna basmayınız. Siz yazmaya devam ettikçe yazdığınız yazı otomatik olarak alt satıra inecektir. Sadece paragraf yapacağınız zaman Enter tuşunu kullanınız.
 • Bütün kelimeler arasında sadece bir karakter boşluk bırakınız.
 • Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakınız.
 • Noktalama işaretlerinden önce boşluk bırakmayınız.
 • Sadece bir veya birkaç harfi büyük yazmak veya sadece bir veya birkaç harfi küçük yazmak için Shift tuşunu kullanınız. Sürekli büyük harfle yazmak için Caps Lock tuşunu açınız. Sürekli küçük yazmak için Caps Lock tuşunu kapatınız.
 • Rakamların üzerindeki ikinci karakterleri yazmak için Shift tuşunu kullanınız.
Hatalı Sözcükleri Düzeltme Word programı, siz yazarken yazdığınız her kelimenin Türkçe (yazım dili hangi dile ayarlı ise) yazım kılavuzunda bulunup bulunmadığını kontrol eder. Türkçe yazım kılavuzunda bulamadığı kelimelerin altını kırmızı ile çizer. Bu çizgi sadece görsel bir uyarıdır. Belgenin yazıcıdan çıktısı alındığı zaman bulunmaz. Benzer şekilde eğer yazılar yazım kurallarına uymuyorsa Word bu kez yanlış olan yerleri yeşil renk ile çizer. Altı kırmızı çizili kelimenin hatasını fark edip imleci oraya götürüp kendimiz yazarak veya silerek hatayı elle düzeltebiliriz. Bunun yerine hatalı kelimeleri düzeltmek için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.
 • Fare işareti hatalı sözcüğün üzerine götürüp farenin sağ tuşuna basılır.
 • Hatalı sözcük ile ilgili çıkan önerilerden hangisi doğru ise o seçilir.
 • Eğer hiçbir öneri verilmemiş ise veya önerilerden hiç birini kabul etmiyorsanız, “Yoksay”, “Sözlüğe Ekle” veya “Tümünü Geç” seçeneklerinden birini kullanabiliriz.
Sözcük Düzeltme İşlemleri Geri Alma Belge üzerinde çalışırken yazma, silme, düzenleme, biçimleme gibi yaptığımız her işlem sırasıyla hafızada tutulur. Belge içinde düzeltilmesi zor veya uzun olan bir hata yaptığımız zaman eski haline döndürmek için Geri Al komutu işlemlerimizi geri almamıza yardımcı olur. Benzer şekilde geri aldığımız bir işlemi tekrar uygulamak istersek bu seferde Yinele komutunu kullanabiliriz. Geri al ve yinele komutlarını aşağıdaki yöntemlerin birisi ile çalıştırabiliriz.
 • Hızlı erişim araç çubuğu à Geri Al / Yinele
 • CTRL + Z (Geri Al), CTRL + Y (Yinele) kısayol tuşları ile
Belge İçinde Hareket Etme Üzerinde çalıştığımız bir belgeyi incelemek ve belge üzerinde düzeltmeler yapmak için belge içerisinde hızlı hareket etmek bize zaman kazandıracaktır. İşlemlerimiz kolaylaştıracak bazı belge içi gezinme kısayolları ve işlevleri aşağıdaki gibidir. Yön Tuşları                         : İmleci bir harf sağa, sola; bir satır aşağıya, yukarıya götürür. CTRL + Sağ Yön Tuşu      : İmleci kelime kelime ileriye doğru götürür. CTRL + Sol Yön Tuşu       : İmleci kelime kelime geriye doğru götürür. CTRL + Aşağı Yön Tuşu   : İmleci paragraf paragraf ileriye doğru götürür. CTRL + Yukarı Yön Tuşu : İmleci paragraf paragraf geriye doğru götürür. HOME                                  : İmceli bulunduğu satırın başına götürür. END                                      : İmleci bulunduğu satırın sonuna götürür. CTRL + HOME                    : İmleci belgenin en başına götürür. CTRL + END                        : İmleci belgenin en sonuna götürür. PAGE UP                             : İmleci bir ekran boyu yukarı götürür. PAGE DOWN                     : İmleci bir ekran boyu aşağıya götürür. CTRL + PAGE UP              : İmleci bir önceki sayfanın başına götürür. CTRL + PAGE DOWN      : İmleci bir sonraki sayfanın başına götürür. D. Giriş Menüsü İşlemleri Pano Alanı Windows altında tüm programlarda bilgileri bir yerden bir başka bir yere kopyalamak ya da taşımak mümkündür. Pano alanı, kopyalama ve taşıma işlemlerini Word ortamında gerçekleştirmek için kullanılan komutları içerir. Kopyalama işleminde bir nesnenin kopyası oluşturulur, taşıma işleminde ise nesne bulunduğu yerden alınıp başka bir yere taşınır. Kopyalamak veya kesmek istediğiniz nesneyi önce seçip ardından uygun gördüğünüz yere “Yapıştır” komutunu kullanarak kopyalamış veya taşımış oluruz. Belgenin Bir Kısmını Seçme (İşaretleme) Kopyalamak, taşımak, biçimlendirmek gibi, bir takım işlemler amacıyla belgenin bir kısmını seçmek (işaretlemek) gerekir. Belge içinde seçmek işlemleri aşağıdaki yöntemlerden uygun olan birisi ile yapılabilir.
Seçme Şekli Klavye İle Fare İle
Normal seçme İmleci seçilecek yerin başına veya sonuna götürüp Shift tuşuyla birlikte istenilen yöne doğru ok tuşları ile hareket edilir. Fare işaretini seçilecek yerin başlangıcına veya bitişine götürüp farenin sol düğmesine basılı tutarak istenilen yöne sürüklenir.
Tek seferde bir kelime seçme İmleci işaretlenecek yerin başına veya sonuna götürüp; CTRL + SHIFT + Sağ Yön Tuşu veya CTRL + SHIFT + Sol Yön Tuşu Kullanılarak kelime kelime işaretleme yapılabilir. Fare işaretini seçilecek kelime üzerine götürüp farenin sol tuşuna çift tıklanır.
Tek seferde bir cümle seçme Klavyeden CTRL tuşu basılı iken fare işareti seçilecek cümlenin üzerine götürülüp farenin sol tuşuna bir kez basılır.
Tek seferde bir paragraf seçme İmleci seçilecek paragrafın başına veya sonuna götürüp; CTRL + SHIFT + Aşağı Yön Tuşu veya CTRL + SHIFT + Yukarı Yön Tuşu Kullanılarak paragraf paragraf seçme yapılabilir. Fare işaretini seçilecek paragrafın üzerine götürüp farenin sol tuşuna 3 kez art arda tıklanır.
Belgenin tümünü seçme Klavyeden CTRL + A tuş bileşeni ile belgenin tümü seçilebilir. Ayrıca fare işareti belgenin metin sınırlarının sol dış kısmında (sağa yatık ok şeklinde) iken klavyeden CTRL tuşuna basılı tutarak farenin sol tuşuna bir kez tıklanır.
Yazı Tipi Alanı Yazılarla ilgili temel biçimlendirmelerin olduğu gruptur. Yazı Tipi Adı: Yazı karakterlerinin değiştirmesi için kullanılır. Yazı Tipi Boyutu: Yazıların büyüklüğü değiştirilir. Biçimlendirmeyi Temizle: Daha önceden uygulanmış biçimlendirmeleri temizler. Yazı Tipi Rengi: Yazıların renklerini değiştirir. Metin Vurgu Rengi: Metinlerin üzerlerini renklendirmek için kullanılır. Alt Simge Üst Simge: Matematikte bir formül yazarken veya benzeri işlemler yaparken bazı karakterleri diğerlerinden daha yukarı veya daha aşağı seviyede yazmamız gerekebilir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için Alt Simge ve Üst Simge komutları kullanılır. c=a2+b2 yazıp “2” leri ayrı ayrı seçer ve Üst Simge komutunu uygularsak yazı c=a2+b2 şeklinde yazılmış olur. Kalın: Yazıların daha koyu yazılmasını sağlar. İtalik: Yazıların yana yatık bir şekilde yazılmasını sağlar. Altı Çizili: Yazıların altlarının çizili olmasını sağlar. Üstü Çizili: Yazıların üstlerinin çizili olmasını sağlar. Büyük / Küçük Harf Değiştir: Belge içerisinde küçük harfle yazılmış bir metni büyük harfle yazmamız gerektiğinde veya tam tersi durumda bu metni silip tekrar yazmak yerine Büyük / Küçük Harf Değiştir seçeneklerinden birini kullanabiliriz.
 • Değiştirilecek metin seçilir
 • Büyük / Küçük Harf Değiştir tuşunu kullanarak seçenekler açılır
 • Seçeneklerden uygun olan komut işletilir.
Büyük Küçük Harf Değiştir Büyük / Küçük Harf Değiştirme işlemleri CTRL + F3 tuşları yardımıyla da yapılabilir. Paragraf Alanı Paragraf Satır Aralıkları: Satır aralıkları her bir satır arasında ne kadar boşluk bırakılacağı ile ilgili düzenlemeler yapılan alandır. Paragraf Biçimlendirme: Paragraf biçimlendirme alanlarındaki düğmeleri kullanarak, paragrafı sola kenar, sağ kenar ve satır ortası baz alınarak hizalanabilir veya paragraf her iki tarafa birden yaslanabilir. Madde İşaretleri ve Numaralandırma: Bir metinde maddeler halinde yazılması gereken ifadeler varsa bunları numaralandırma veya madde işaretlerini kullanarak gerçekleştirebiliriz. Madde işaretleri yaparken daha iç maddeler kullanmamız gerektiği zaman “Girintiyi Artır” , tekrar dış maddeye çıkmak için ise “Girintiyi Azalt” tuşlarını kullanırız. Madde işaretlerinin veya numaralandırmanın şekillerini veya sayılarını daha sonra değiştirme imkanımız vardır. E. Ekle Menüsü İşlemleri Alt ve Üst Bilgi Ekleme Yazılan ödev, tez veya ders notu niteliğinde ise belgedeki bütün sayfaların alt taraflarına veya üst taraflarına sürekli bulunacak bir yazı yazmak isteyebiliriz. Buna alt ve üst bilgi adı verilir. Ekle à Üstbilgi ve Altbilgi alanında ilgili seçeneği seçip alt ve üst bilgi alanını açar ve gereken bilgileri yazarız. Alt Bilgi - Üst Bilgi Yine aynı alanda bulunan “Sayfa Numarası” komutu ile belgelerimize sayfa numaraları ekleyebiliriz. Başlangıcı Büyüt Gazete ve dergilerdeki köşe yazılarında olduğu gibi bir paragrafın ilk harfini büyütmek için kullanılan seçenektir. Bir paragrafın ilk harfini büyütmek için ilgili paragrafa geldikten sonra Ekle à Metin à Başlangıcı Büyüt komutu kullanılır. Açılan pencereden istenilen bir tasarım seçildikten sonra paragrafın ilk harfi büyütülmüş olur. Tablo Ekleme Tablo Ekleme Tablo eklemek istediğimiz yere geldikten sonra Ekle à Tablo komutunu kullanıp istediğimiz satır ve sütundaki tabloyu seçip belgemize ekleyebiliriz. Tablo eklendikten sonra tablomuz satırlar veya sütunlar ilave edilebilir. Bunun Tablo Araçları menüsünden Düzen alanına oradan da Satırlar ve Sütunlar alanına gittiğimiz zaman var olan tablomuza satır veya sütunlar ekleyebiliriz. Üstüne Ekle / Altına Ekle komutları ile üzerinde bulunduğumuz satırın hemen üstüne veya altına eklemeler yapar, Sola Ekle / Sağa Ekle komutları ile de bulunduğumuz sütunun sol veya sağ tarafına eklemeler yapabiliriz. Herhangi bir satırı silmek istediğiz zaman ilgili satırı seçtikten sonra Tablo Araçları à Düzen à Satırlar ve Sütunlar alanındaki sil komutunu kullanabiliriz. Aynı satır veya sütunda yer alan iki veya daha çok tablo hücresini tek bir hücre olacak şekilde birleştirebilirsiniz. Bunun için birleştirilecek hücreler seçildikten sonra Tablo Araçları à Düzen à Birleştir à Hücreleri Birleştir komutu uygulanır. Hücre Birleştirme Hücre içindeki yazıları hücreye göre hizalamak için Tablo Araçları à Düzen àHizalama komutlarından birisi seçilir. Aynı menüdeki “Metin Yönü” komutu ise metnin metnin soldan sağa, yukarından aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğru yazılmasını sağlar. Tablo Araçları à Tasarım à Tablo Stilleri alanını kullanarak tablomuzun biçimlendirmesini değiştirebiliriz. Hazır olan biçimlendirmelerden birisini seçebileceğimiz gibi “Gölgelendirme“ komutunu yardımıyla kendi biçimlendirmemizi oluşturabiliriz. Resim Ekleme Belgemize dışarıdan resim eklemek istediğimiz zaman kullanabileceğimiz komuttur. Resmi eklemek istediğimiz yere geldikten sonra Ekle à Çizimler à Resim komutu kullanılır ve karşımıza çıkan pencereden eklemek istediğimiz resim seçilerek belgeleye eklenir. Resim Araçları à Biçim à Metin Kaydırma komutunu kullanarak resim ile yazının hizalanma biçimlerinde değişiklikler yapabiliriz. Varsayılan olarak metinle hizalı gelen seçeneği, kare, sıkı, metnin arkasına ve metnin önüne seçeneklerinden birini kullanarak değiştirebiliriz. Ekle à Çizimler à Küçük Resim komutu yine belgemize resim eklememize yardımcı olur. Fakat bu komutu kullanınca belgeye dışarıdan resim eklemek yerine Word içerisinde hazır olan resimlerden birini seçmemiz istenir. Smart Art SmartArt grafiği, mesajınızı veya fikirlerinizi etkili şekilde bildirmek için, farklı pek çok düzen arasından seçim yaparak kolay ve hızlışekilde oluşturabileceğiniz, bilgilerinizin görsel bir sunumudur. SmartArt grafiği oluştururken, İşlem, Hiyerarşi, Döngü veya İlişki gibi bir SmartArt grafiği türü seçmeniz istenir. Türler, SmartArt grafiği kategorilerine benzer ve her tür farklı birkaç düzen içerir. Bir düzen seçtikten sonra, SmartArt grafiğinin düzenini değiĢtirmek kolaydır. Metninizin ve diğer içeriğin büyük bölümü, renkler, stiller, efektler ve metin biçimlendirmeleri yeni düzene otomatik olarak aktarılır. Bir düzen seçtiğinizde, SmartArt grafiğinin nasıl göründüğünü görebilmeniz için yer tutucu metin (örneğin [Metin]) görüntülenir. Yer tutucu metin yazdırılmaz ve slayt gösterilerinde görüntülenmez. Ancak, siz silmediğiniz sürece Şekiller her zaman görüntülenir ve yazdırılır. Yer tutucu metnin yerine kendi içeriğinizi koyabilirsiniz. Metin bölmesinde içeriğinizi ekleyip düzenlerken, SmartArt grafiğiniz otomatik olarak güncelleştirilir ; gerektiği gibi şekiller eklenir veya kaldırılır. Ayrıca düzenin yapısını ayarlamak için SmartArt grafiğine Şekil ekleyebilir ve SmartArt grafiğinizdeki şekilleri kaldırabilirsiniz. Örneğin, Temel İşlem 1 düzeni üç şekille birlikte görüntülense de, işleminiz için yalnızca iki Şekil veya beş şekil gerekebilir. şekil ekleyip kaldırdıkça ve metninizi düzenledikçe, bu şekillerin düzeni ve şekiller içindeki metin miktarı da otomatik olarak güncelleştirilir (SmartArt grafiği düzeninin özgün tasarımı ve kenarlığı korunur). Grafik Grafikler, Office PowerPoint 2007 ve Office Word 2007 gibi diğer 2007 Office sürümü programlarıyla tamamen tümleştirilmiştir. Her iki program da Excel'de kullanılabilen grafik araçlarının aynısını sağlar. Grafik Ekle Penceresinden kullanmak istediğiniz Grafik türünü seçip tıklayınız. Açılan Excel Çalışma Sayfasındaki verileri düzenleyip, çalışma sayfasını kapatınız. F. Sayfa Düzeni Menüsü Sütunlar Belge içerisinde belgenin bir kısmını veya istenirse tamamını gazete biçimli sütunlar haline getirmek için kullanılır. Sütunlar oluşturma işlemi iki farklı şekilde uygulanabilir. Birincisi, boş bir belgeyi istenildiği kadar sütuna bölüp daha sonra bu sütunlar içerisinde metnin yazılması; ikincisi, metnin normal tek sütun halinde yazıldıktan sonra istenirse tamamı veya bir kısmı seçilerek sütunlar halinde yazılabilir. Yazıyı sütunlara dönüştürmek için Sayfa Düzeni à Sayfa Yapısı à Sütunlar komutu kullanılır.
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


bi iki yer eksik

seker     9 Ocak 2014 Perşembe 5:59 PM    
14 19


Teşekkürler

Bahar     7 Kasım 2013 Perşembe 3:27 PM    
16 8


ctrl + sağ yön tuşu

aeüeüea     3 Ekim 2013 Perşembe 7:05 PM    
22 8


emeğinize sağlık teşekkür ederim

     22 Ağustos 2013 Perşembe 10:12 PM    
15 7


merhaba,peş peşe gelen sayfalara yazı yazdim.60-65 sayfalara gelindiğinde sayfa sonuna kara kare siyah satsyfanın enine çizhi oluştu.bu cizgi ofice 2007 sayfa düzeni menüsündeki sayfa kenarlıkları butonuna tıkladığınızda çıkan sitiller gibi.Nasıl oluştu anlamadım,silemiyorum,o kadar da yazı yazdım,Bu atay noktalı çizgiyi nasıl yok edebilirim. Bir yerde siliyorum diğer sayfada oluşuyor. Nsaıl yok edebiliri.

m.köksoy     9 Temmuz 2013 Salı 12:34 PM    
15 7


2007 word kullanıyorum. wor sayfasını açtığım zaman tuhaf karakterler çıkıyor silinmiyor. kayıtlı olan belgeleriminde hepsi bozuldu yazıların yanlarında tuhaf karakterler belirdi silinmiyor nasıl düzeltebilirim acaba belgeler önemli. ????

mehmey     7 Mayıs 2013 Salı 4:57 PM    
10 9


Ohooooohoooohooo googlede aranan bu diil

Miisafir     17 Nisan 2013 Çarşamba 8:16 PM    
4 9


burda word tum konuları varmı

deniz baba     16 Şubat 2013 Cumartesi 4:31 PM    
7 3


word 2007 de ok çizip içine metin kutusu ekledik ,okun yönünü (açısını) değiştirince metin dönmüyor düz bir şekilde kalıyor okla birlikte dönmüyor. Bunu yapmanın bir yöntemi varmı?

önder,     14 Şubat 2013 Perşembe 8:07 PM    
8 7


Teşekkür ederim sınavda yardımcı olur inşallah :)

EMİNE     2 Ocak 2013 Çarşamba 4:44 PM    
5 7


sağolun hocam

     19 Aralık 2012 Çarşamba 11:46 AM    
6 4


bunları benim nenem de biliyo zor menü seçeneklerini anlatsaydın ya makroyu anlat

melisa     5 Aralık 2012 Çarşamba 6:58 PM    
5 9


Dediğinizi tam olarak anlamadım ama sanki yerleşik bir sözlük istiyorsunuz gibi geldi. Bu tür eklentiler vardır. Ben araştırmadım ama istediğiniz olay bu ise araştırabilirim.

Kadir ABA     2 Ocak 2012 Pazartesi 15:51    
12 10


bir kelimenin üzerine gelindiğinde ufak bir pencerenin acılması için ne yapılması gerekiyor.mesela sayfa üstünde ''gamze'' yazan kelimenin üzerine mouseyle gelindiğinde küçük pencerinin acılıp gamze'nin anlamını belirtmesi ....yardımcı olursanız sevinirim

füsun     2 Ocak 2012 Pazartesi 14:15    
21 9


Hazırladığım notların birinin işine yaraması beni mutlu ediyor. Çok sevindim senin de işine yaramasına.

Kadir ABA     30 Aralık 2011 Cuma 21:27    
5 3


bu drs notları bnA cok yaradıı...

özlemm     30 Aralık 2011 Cuma 15:37    
9 3


işinize yaradıysa ne mutlu :)

Kadir ABA     27 Kasım 2011 Pazar 19:20    
4 9


çokkkkkk saollllll :D

enes     27 Kasım 2011 Pazar 19:07    
0 7


algoritma dersindeki soruların c# çözme şansınız yokmu..

kadir     27 Eylül 2011 Salı 15:28    
5 2


üstat çok güzel anlatmışsın ellerine sağlık ama world e yazdığım belgeyi nasıl yazıcı ile çıkarcam bi tarif etsen teşekkürler

osman     10 Haziran 2011 Cuma 00:32    
2 4


Shift + Ctrl + Yön Tuşları'nı kullanabilirsin.

Kadir ABA     11 Nisan 2011 Pazartesi 15:08    
5 5


birşey sormak istyiorum hani metindeki kelimeler tek tek seçilio ya nasıl oluo yardımcı olursanız çk sevinirim saygılar...

melek     11 Nisan 2011 Pazartesi 14:49    
8 7


Kardeşim Süpersin Gerekli bilgilerin Hepsini vermişsin eyw SaoL... + Rep :))

Ali     11 Mart 2011 Cuma 12:32    
2 2


Shift + F3 kısayolunu kullanarak yapabilirsin.

Kadir ABA     8 Mart 2011 Salı 10:16    
5 5


Üstad, ellerine sağlık. Bir sorum olacaktı. MSWord'de büyük harf, küçük harf fonksiyonu yazılabilir mi? Exceldeki gibi. Diyelim ki aşağıdaki cümleyi tamamı büyük harf yazmak istiyoruz, nasıl yazacağız. (Olay aslında yarım sayfalık bir yazının tek seferde değiştirilmesi) "sayfa düzeni menüsü" = "SAYFA DÜZENİ MENÜSÜ" Teşekkürler..

Nba     8 Mart 2011 Salı 09:55    
9 8


supermis kim yazdiysa tesekkurler

BURAK     13 Ocak 2011 Perşembe 22:53    
7 8


Allah razı olsun kardeş.tam istediğim bölümler vardı eline koluna sağlık

alp     10 Ocak 2011 Pazartesi 13:10    
12 7Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel