Not Hesabı
8 Ekim 2011 Cumartesi 00:42   Kadir Aba
Bir dersi ortalaması vize sınavının yüzde 40'ı ile final sınavının yüzde 60'ının toplamına eşittir. Öğrencinin dersten geçebilmesi için en az 60 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Bu bilgilere göre öğrencinin vize ve final notlarını sorduktan sonra ortalamasını hesaplayan ve öğrencinin dersten geçme kalma durumunu bulan programın çözümü. Problemin çözümü için öncelikle öğrenciden vize ve final notları alınacaktır. Bu vize ve final notlarından faydalanarak ortalama hesaplandıktan sonra 60 ile karşılaştırılıp öğrencinin geçme yada kalma durumu belirlenecektir. Öğrencinin ortalaması 60 ile karşılaştırılırken >=60 şartı uygulanır. Çünkü dersten geçebilmek için ortalamanın en az 60 olması istenmektedir.
 
Bir dersi ortalaması vize sınavının yüzde 40'ı ile final sınavının yüzde 60'ının toplamına eşittir. Öğrencinin dersten geçebilmesi için en az 60 ortalamaya sahip olması gerekmektedir. Bu bilgilere göre öğrencinin vize ve final notlarını sorduktan sonra ortalamasını hesaplayan ve öğrencinin dersten geçme kalma durumunu bulan programın çözümü. Problemin çözümü için öncelikle öğrenciden vize ve final notları alınacaktır. Bu vize ve final notlarından faydalanarak ortalama hesaplandıktan sonra 60 ile karşılaştırılıp öğrencinin geçme yada kalma durumu belirlenecektir. Öğrencinin ortalaması 60 ile karşılaştırılırken >=60 şartı uygulanır. Çünkü dersten geçebilmek için ortalamanın en az 60 olması istenmektedir. Pascal / Delphi Konsol Çözümü:
program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
var
  vize, final : Integer;
  ortalama : Double;
begin
  Write('Vize notunuzu yaziniz. ');
  Readln(vize);
  Write('Final notunuzu yaziniz. ');
  Readln(final);
  ortalama := (vize * 0.4) + (final * 0.6);
  if (ortalama >= 60) then
    Write('Ortalaman ', ortalama:0:2, ' oldugu icin dersten gectin.')
  else
    Write('Ortalaman ', ortalama:0:2, ' oldugu icin dersten kaldin.');
  readln;
end.
C# Çözümü:
using System;

namespace ConsoleApplication1
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   int vize, final;
   decimal ortalama;
   Console.Write("Vize notunuzu yazınız. ");
   vize = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
   Console.Write("Final notunuzu yazınız. ");
   final = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
   ortalama = Convert.ToDecimal((vize * 0.4) + (final * 0.6));
   if (ortalama >= 60)
    Console.WriteLine("Ortalamanız {0} olduğu için dersten geçtiniz.", ortalama);
   else
    Console.WriteLine("Ortalamanız {0} olduğu için dersten kaldınız.", ortalama);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}
 
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel