Programlama Temelleri Dersi Final Sınavı Soru ve Cevapları
16 Ocak 2012 Pazartesi 20:27   Kadir Aba
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  
 
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  

SORULAR

1.     a. İçerisinde bir öğrenciye ait isim, soyisim ve yaş bilgilerini tutan öğrenci adında bir record tip tanımlayınız.
ogrenci = Record
  isim : String;
  soyisim : String;
  yas : Integer;
end;
  b. İçerisinde bir kitaba ait kitap adı, yazar adı ve sayfa sayısı bilgilerini tutan kitap adında bir record tip tanımlayınız.
kitap = Record
  kitapAdi : String;
  yazarAdi : String;
  sayfaSayisi : Integer;
end;
  c. İçerisinde bir derse ait ders adı, ders hocası ve haftalık saat sayısı bilgilerini tutan ders adında bir record tip tanımlayınız.
ders = Record
  dersAdi : String;
  hocaAdi : String;
  haftalikDersSaati : Integer;
end;
2. a.    Kendisine gönderilen 2 adet sayının toplamını sonuç olarak döndüren bir function yazınız.
function Topla(s1,s2 : Integer) : Integer;
begin
  Result := s1 + s2;
end;
  b. Kendisine gönderilen 2 adet sayının farkını sonuç olarak döndüren bir function yazınız.
function FarkAl(s1,s2 : Integer) : Integer;
begin
  Result := s1 - s2;
end;
  c.  Kendisine gönderilen 2 adet sayının çarpımını sonuç olarak döndüren bir function yazınız.
function Carpim(s1,s2 : Integer) : Integer;
begin
  Result := s1 * s2;
end;
3.    Kendisine parametre olarak gönderilen sayının mutlak değerini sonuç olarak döndüren bir function yazınız.  
function MutlakDeger(sayi : Integer) : Integer;
begin
  if (sayi < 0) then
    Result := -1 * sayi else
    Result := sayi;
end;
  4.    Kendisine parametre olarak gönderilen bir metni ekrana yazan bir procedure yazınız.
procedure MesajYaz(metin : String);
begin
  Writeln(metin);
end;
  5.    Bilgisayarın 1 ile 100 arasında tutacağı rastgele bir sayıyı kullanıcının bulmaya çalışacağı bir sayı tahmin oyunu yazınız. Oyun kullanıcı sayıyı bulana kadar devam edecek. Ayrıca kullanıcının tahmininin yanlış olduğu her adımda kullanıcıya daha yüksek veya daha düşük sayı yazması söylenecek.  
program SayiTahmin;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var gs, tahmin : Integer;

begin
  Randomize;
  gs := Random(100);

  Writeln('Bir sayi yaziniz ');
  Readln(tahmin);

  while tahmin <> gs do
  begin
    if tahmin > gs then Write('Bilemedin. Daha kucuk: ') else
    Write('Bilemedin. Daha buyuk: ');
    Readln(tahmin);
  end;
  Writeln('Bildin');

  Readln;

end.
  6.    Kullanıcıdan sırayla isteyeceği 100 adet öğrenci adını bir dizide tutan ve kullanıcıdan isteme işlemi bittikten sonra bunlardan 20 ile 30 arasındakilerini ekrana yazdıran programı yazınız.
program Ogrenci;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
  ogrenciler : Array[1..100] of String;
  i : Integer;
begin
  for i := 1 to 100 do
  begin
    Write(i,'. ogrencinin adini yaziniz. ');
    Readln(ogrenciler[i]);
  end;

  for i := 20 to 30 do
    Writeln(i,'. ogrenci : ', ogrenciler[i]);

  Readln;
end.
     
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


Çok sağol kardeş ya siteniz gerçekten faydalı emeğinize sağlık iyi çalışmalar :)

deniz kırcı     16 Şubat 2012 Perşembe 00:31    
1 6Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel