Programlama Temelleri Dersi Vize Sınavı Soru ve Cevapları
21 Kasım 2011 Pazartesi 20:37   Kadir Aba
21 Kasım 2011 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri vize sınavı soruları ve cevapları.
 
21 Kasım 2011 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri vize sınavı soruları ve cevapları. 1.    Kullanıcıya kaç tane sayıyı toplayacağını sorup, kullanıcının toplayacağı kadar sayıyı kullanıcıya tek tek soran ve kullanıcının yazdığı bu sayıların toplamını ekrana yazan programı yazınız.  
var toplam,i,sayi,adet : Integer;
begin
  Write('Kac tane sayi toplayacaksin ?');
  Readln(adet);
  toplam := 0;
  for i := 1 to adet do
  begin
    Write('Sayi yaziniz');
    Readln(sayi);
    toplam := toplam + sayi;
  end;
  Write('Yazdiginiz sayilarin toplami = ', toplam);;
  Readln;


end.
2.    Bir çeşitkenar üçgenin çevresi 3 kenar uzunluklarının toplamı ile elde edilir. Buna göre kullanıcıya üçgen kenar uzunluklarını soran ve ardından üçgenin çevresini hesaplayan programı yazınız.  
var kenarA,kenarB,kenarC,cevre : Integer;
begin
  Write('Birinci kenar uzunlugunu yaziniz. ');
  Readln(kenarA);
  Write('ikinci kenar uzunlugunu yaziniz. ');
  Readln(kenarB);
  Write('Ucuncü kenar uzunlugunu yaziniz. ');
  Readln(kenarC);
  cevre := kenarA + kenarB + kenarC;
  Write('Ucgenin cevresi = ',cevre);
  Readln;
end.
3.    Kullanıcıdan 2 sayı isteyip bu sayılar üzerinde 3 farklı işlem gerçekleştirebilen bir program yazmanız isteniyor. Programda, kullanıcıdan alınan sayılar üzerinde 3 faklı işlem gerçekleştirilecektir. Bu işlemler toplama, çıkarma ya da çarpma olacaktır. Sayılar üzerinde hangi işlemin gerçekleştirileceğine kullanıcıdan alınan bilgiye göre karar verilir. Kullanıcı 1 nolu seçeneği seçerse toplama, 2 nolu seçeneği seçerse çıkarma ve 3 nolu seçeneği seçerse çarpma işlemi yapılarak sonuç ekrana yazdırılır. Anlatılanları gerçekleştiren kodları yazınız.  
var sayi1,sayi2,sonuc,islem : Integer;
begin
  Write('islem yapilacak ilk sayiyi yaziniz. ');
  Readln(sayi1);
  Write('islem yapilacak ikinci sayiyi yaziniz. ');
  Readln(sayi2);
  Write('Sayilar uzerinde yapmak istediginiz islemi seciniz. [1-Toplama, 2-Cikarma, 3-Carpma]');
  Readln(islem);
  case islem of
    1 : sonuc := sayi1 + sayi2;
    2 : sonuc := sayi1 - sayi2;
    3 : sonuc := sayi1 * sayi2;
    else sonuc := sayi1 + sayi2;
  end;
  Write('Yaptiginiz islemin sonucu = ', sonuc);
  Readln;
end.
4.    Kullanıcı önce Nevşehir’den Ankara’ya ardında da Ankara’dan Konya’ya yolculuk yapmak istiyor. Buna göre kullanıcıdan Ankara-Nevşehir arası ve Ankara-Konya arasındaki mesafeyi sorduktan sonra yapacağı toplam yolu hesaplayan programı yazınız.  
var mesafe1, mesafe2, toplamMesafe : Integer;
begin
  Write('Nevsehir Ankara arasi kac km? ');
  Readln(mesafe1);
  Write('Ankara Konya arasi kac km? ');
  Readln(mesafe2);
  toplamMesafe := mesafe1 + mesafe2;
  Write('Toplam mesafe = ',toplamMesafe);
  Readln;
end.
5.    Bir kullanıcıya toplam 500 liralık alışveriş limiti verilmiştir. Buna göre kullanıcıya aldığı 3 ürünün fiyatını sorup alışveriş limitini aşıp aşmadığını ekrana yazan programı yazınız.
var u1,u2,u3,toplam : Integer;
begin
  Write('Birinci urunun fiyati ne kadar? ');
  Readln(u1);
  Write('ikinci urunun fiyati ne kadar? ');
  Readln(u2);
  Write('Ucuncu urunun fiyati ne kadar? ');
  Readln(u3);
  toplam := u1 + u2 + u3;
  if (toplam > 500) then
    Writeln('Alisveris limitini astiniz.') else
    Writeln('Alisveris limitini asmadiniz.');
  Readln;
end.
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


2- (25 puan) Kullanıcı tarafından girilen 100 adet tamsayı içinde sıfırdan büyük olanların adedini bulup ekranda görüntüleyen Pascal programını yazın. 3- (25 puan) Aşağıdaki program parçasını FOR deyimini kullanarak tekrar yazın. AD:=0; i:=1; repeat AD:=AD+i*i; i:=i+1; until i>100;

mehmet     19 Kasım 2013 Salı 4:37 PM    
5 0


hocam bunlarla programcı mı olunur yaaa

deneme     18 Nisan 2013 Perşembe 5:49 PM    
0 1Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel