Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II Dersi Final Sınavı Soru ve Cevapları
16 Ocak 2012 Pazartesi 20:01   Kadir Aba
12 Ocak 2012 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – II dersi final sınavı soru ve cevapları.   Sorularda kullanılacak olan tablolardaki alanlar aşağıdaki gibidir.

TABLOLAR

Yazarlar Kategoriler Kitaplar
YazarId KategoriId KitapId
YazarAdi KategoriAdi KitapAdi
    YazarId
    KategoriId
    SayfaSayisi
    Fiyat
 
12 Ocak 2012 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – II dersi final sınavı soru ve cevapları.   Sorularda kullanılacak olan tablolardaki alanlar aşağıdaki gibidir.

TABLOLAR

Yazarlar Kategoriler Kitaplar
YazarId KategoriId KitapId
YazarAdi KategoriAdi KitapAdi
    YazarId
    KategoriId
    SayfaSayisi
    Fiyat
 

SORULAR

 

1.         KategoriId ve o kategorideki kitap sayısını veren SQL cümlesini yazınız.
SELECT KategoriId, COUNT(*) FROM Kitaplar
GROUP BY KategoriId
  2.        Kategorisi bilgisayar olan fakat yazarı Memik Yanık olmayan kitapları listeleyen SQL cümlesini yazınız.
SELECT * FROM Kitaplar
WHERE KategoriId IN (SELECT KategoriId FROM Kategoriler WHERE KategoriAdi ='Bilgisayar')
AND YazarId IN (SELECT YazarId FROM Yazarlar WHERE YazarAdi <>'Memik Yanık')
  3.        Kitaplara ait yazar adı, kitap adı ve sayfa sayısını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
SELECT y.YazarAdi, k.KitapAdi, k.SayfaSayisi FROM Yazarlar y, Kitaplar k
WHERE y.YazarId = k.YazarId
  4.        Kitaplara ait yazar adı, kategori adı ve kitap adını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
SELECT y.YazarAdi, k.KitapAdi, kt.KategoriAdi FROM Yazarlar y, Kitaplar k, Kategoriler kt
WHERE y.YazarId = k.YazarId AND k.KategoriId = kt.KategoriId
  5.        Yazılan toplam sayfa sayısını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
SELECT SUM(SayfaSayisi) FROM Kitaplar
  6.        Veritabanı kategorisindeki kitapları silen SQL cümlesini yazınız.
DELETE FROM Kitaplar
WHERE KategoriId IN (SELECT KategoriId FROM Kategoriler WHERE KategoriAdi = 'Veritabanı')
  7.        C# kategorisindeki kitapların fiyatlarını %50 artıran SQL cümlesini yazınız.
UPDATE Kitaplar SET Fiyat = Fiyat * 1.5
WHERE KategoriId IN (SELECT kategoriId FROM Kategoriler WHERE KategoriAdi ='C#')
  8.        Memik Yanık isimli yazarın yazmış olduğu kitapların kategori adların listeleyen SQL cümlesini yazınız.
SELECT KategoriAdi FROM Kategoriler
WHERE KategoriId IN (SELECT KategoriId FROM Kitaplar WHERE YazarId IN (SELECT YazarId FROM Yazarlar WHERE YazarAdi = 'Memik Yanık'))
9.        Kitapları pahalıdan ucuza sıralayan SQL cümlesini yazınız.
SELECT * FROM Kitaplar
ORDER BY Fiyat DESC
 
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel