Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II Dersi Vize Sınavı Soru ve Cevapları
15 Kasım 2011 Salı 20:26   Kadir Aba
15 Kasım 2011 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - II dersi vize sınavı soru ve cevapları.
 
15 Kasım 2011 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri - II dersi vize sınavı soru ve cevapları.

Personel

Pno

Adi

Soyadi

Cinsiyet

Gorevi

BYili

Maas

DogumYili

10

Ali Özçelik Erkek yönetici

2003

900

1972

11

Melike Murat Kadın satis

2002

780

1975

12

Elif Yurt Kadın yönetici

2005

1880

1980

13

Banu Alkan Kadın satis

2004

920

1978

14

Mehmet Barış Erkek yönetici

2000

1000

1977

15

Esra Mutlu Kadın satis

2009

650

1983

16

Esra Zeybek Kadın satis

2003

650

1985

17

Mert Uyanmış Erkek memur

2009

400

1973

18

Erkan Öncül Erkek memur

2008

520

1971

19

Seda Çiftlik Kadın yönetici

2003

730

1970

20

Ahmet Genç Erkek mühendis

1997

2200

1980

21

Merve Demir Kadın ev hanımı

2001

           100

1981

22

Ebru Çetin Kadın öğrenci

2007

150

1979

23

Emrah Çıbık Erkek öğrenci

2009

300

1978

24

Aybüke Uçar Kadın öğrenci

2010

400

1976

25

Mustafa Konmaz Erkek öğrenci

1997

500

1975

1. Personellere %20 zam yapıldığı varsayıldığında, en yüksek maaşı alan personel ile en düşük maaşı alan personel arasındaki maaş farkını veren SQL cümlesini yazınız.
  SELECT MAX(Maas * 1.2) - MIN(Maas * 1.2) FROM Personel


 

2. Ortalama personel maaşını Ortalama Maaş adı altında gösteren SQL cümlesini yazınız.
  SELECT AVG(Maas) AS [Ortalama Maaş] FROM Personel 


 

3. Erkek personelleri genç olandan yaşlı olana göre sıralayan SQL cümlesini yazınız.
  SELECT * FROM Personel 
    WHERE Cinsiyet = 'Erkek'
    ORDER BY DogumYili DESC


 

4. Şirketteki bayan personelin sayısını veren SQL cümlesini yazınız.
  SELECT COUNT(*) FROM Personel
    WHERE Cinsiyet = 'Kadın'


 

5. Öğrenci olarak çalışan personellerin toplam maaşlarını veren SQL cümlesini yazınız.
  SELECT SUM(Maas) FROM Personel
    Where Gorevi = 'Öğrenci'  


 

6. İsmi Ahmet olan veya kadın olan personelleri listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  SELECT * FROM Personel
    WHERE Adi = 'Ahmet' OR Cinsiyet = 'Kadın'


 

7. Personellerin isimlerini soyadlarına göre sıralı getiren SQL cümlesini yazınız.
  SELECT Adi FROM Personel 
    ORDER By Soyadi


 

8. Personellerin ad ve soyadlarını aralarında bir karakter boşluk olacak şekilde Personel İsmi olarak listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  SELECT Adi+' '+Soyadi AS [Personel İsmi] FROM Personel


 

9. İşe başlama yılları 1997, 2005 ve 2009 olmayan personellerin adlarını listeleyen SQL cümlesini yazınız.
  SELECT Adi FROM Personel
    WHERE BYili NOT IN [1997, 2005, 2009]


 

10. Görevi yönetici olan personellerin görevini “müdür” olarak değiştiren SQL cümlesini yazınız.
  UPDATE Personel SET Gorevi = 'Müdür' 
    WHERE Gorevi = 'yönetici'


 

11. Maaşı 500 liradan az olan öğrencileri silen SQL cümlesini yazınız.
  DELETE FROM Personel 
    WHERE Maas < 500 AND Gorevi = 'öğrenci'


 

12. Kendinizi tabloya ekleyen SQL cümlesini yazınız. (Bütün bilgileriniz eklenecek.)
  INSERT INTO Personel (Adi, Soyadi, Cinsiyet, Gorevi, BYili, Maas, DogumYili) 
    VALUES ('Adile', 'Altuğ','Kadın', 'öğrenci', 2007, 1000, 1983)


 

13. Aşağıda verilen SQL cümlesinin sonucunu yazınız.
  SELECT Pno, Adi, Gorevi
    FROM Personel
    WHERE (Byili between 2001 and 2008) and Gorevi = ‘yönetici’


Pno Adi Gorevi
10 Ali yönetici
12 Elif yönetici
19 Seda yönetici
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


tşkler yardımlarınız için

     15 Kasım 2012 Perşembe 12:24 AM    
2 4Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel